Rola banku w realizacji inwestycji w branży opieki zdrowotnej

Dorota Korenik

Abstract

The aim of the study is to determine the specifics of the bank’s provision of financing services for complex investment projects (in the financial project and public-private partnership implemented in the formula), in the light of the latest paradigm regarding the role of the bank in the economy. This is the bank’s paradigm as a legitimate intermediary in risk management on commission (delegated risk manager). The article presents the usefulness of Polish banks financing investment projects, particularly innovative in the healthcare industry. First the assumptions of indicated paradigm are presented, then the conditions for the realization of the investment project in the Polish healthcare are discussed, occurring in the banking industry and the healthcare industry. In the final part the following conclusions are presented. There are no solutions for banking products based on irregular repayment schedules. There is also a need for a different type of knowledge and skills of bank employees in the area of risk assessment of an innovative undertaking, including project feasibility assessment.
Author Dorota Korenik (ES / DF)
Dorota Korenik,,
- Department of Finance
Other language title versionsRole of a bank for realization of investment in healthcare industry
Journal seriesManagement Science. Nauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2017
No3 (32)
Pages65-71
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbank, finansowanie, inwestycje w opiece zdrowotnej
Keywords in Englishbank, financing, investments in healthcare
Abstract in PolishCelem opracowania jest określenie specyfiki świadczenia przez bank usługi finansowania złożonych przedsięwzięć inwestycyjnych (realizowanych w formule project finance oraz partnerstwa publiczno-prywatnego), w świetle najnowszego paradygmatu dotyczącego roli banku w gospodarce – jako umocowanego pośrednika w zarządzaniu ryzykiem na zlecenie (delegated risk manager). W artykule przedstawiono przydatność banków w Polsce pod względem finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, w szczególności innowacyjnych, w branży opieki zdrowotnej. W pierwszej kolejności przedstawiono założenia wskazanego paradygmatu, następnie omówiono warunki do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w polskiej opiece zdrowotnej, występujące w branży bankowej i branży opieki zdrowotnej. W części końcowej przedstawiono następujące wnioski: brakuje produktów bankowych, opartych na nieregularnym harmonogramie spłat zobowiązań, potrzebny jest także inny rodzaj wiedzy i umiejętności pracowników bankowych w obszarze oceny ryzyka przedsięwzięcia innowacyjnego, w tym oceny wykonalności projektu.
DOIDOI:10.15611/noz.2017.3.09
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/53186
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Korenik_Rola_banku_w_realizacji_inwestycji.pdf 854,88 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back