Koncepcja wieloagentowego systemu wczesnego ostrzegania przed sytuacjami kryzysowymi w gospodarce

Andrzej Bytniewski , Marcin Hernes , Marcin Maleszka , Ngoc Thanh Nguyen , Jadwiga Sobieska-Karpińska

Abstract

So far early warning systems for crises in the economy refer only to specific industries or groups of several industries in the economy and are directed mainly to selected groups of users. The occurrence of unfavorable economic phenomenon across the economic space, however, requires an universal approach to the construction of an early warning systems. Therefore, the concept of a system that includes both individual users and enterprises, as well as entire economies in a global perspective, have been developed in this paper. The system consists of the following modules: conversion of existing and newly created models of early warning systems, human-agent collectives and integration, knowledge assessment and personalization. The functioning of this type of system may affect the increase of the effectiveness of warning forecasts and the increase in the level of effectiveness of decisions allowing for taking pre-emptive actions, which in consequence may limit the effects of crises in the economy.
Autor Andrzej Bytniewski (IE / INE / KRCI)
Andrzej Bytniewski
- Katedra Rachunkowości, Controllingu, Informatyki i Metod Ilościowych
, Marcin Hernes (IE / INE / KRCI)
Marcin Hernes
- Katedra Rachunkowości, Controllingu, Informatyki i Metod Ilościowych
, Marcin Maleszka
Marcin Maleszka
-
, Ngoc Thanh Nguyen
Ngoc Thanh Nguyen
-
, Jadwiga Sobieska-Karpińska (ZIF / IIE / KKG) - [inna]
Jadwiga Sobieska-Karpińska
- Katedra Komunikacji Gospodarczej [zlikwidowana 1.11.2014]
- inna
Inne wersje tytułuA Conception of Multi-Agent Early Warning System for Crisis in Economy
Tytuł czasopisma/seriiStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr342
Paginacja11-21
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku angielskimearly warning systems, multi-agent systems, economic forecasts
Językpl polski
Plik
Koncepcja wieloagentowego systemu wczesnego ostrzegania_2017.pdf 256,57 KB
Punktacja (całkowita)10
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót