Rachunek kosztów ELCC a ekomarketing w działalności przedsiębiorstw

Michał Biernacki

Abstract

Most entities implement a specific cost accounting system. It is intended to be tailored to the needs of the enterprise, enabling decision-making at both operational and strategic levels by management. However, in practice, many units design and implement it according to current and future needs, not taking into consideration ecological and environmental customer expectations. This article aims to present the possibility of using the so-called Environmental Life Cycle Costing (ELCC) in ecomarketing as well as survey results among enterprises in Lower Silesia related to such a combination, which may represent an ongoing development of science in the environmental protection. By implementing the ELCC, an information base about the costs and revenue associated with the environmental impact of the product can be obtained on the one hand and, on the other, the customer can be convinced that the unit cares about the natural environment. The ELCC account thus becomes a complement to the traditional life cycle costing of LCA as well as the LCA technique, while being an element of ecomarketing. The article uses research methods such as the analysis of the literature of the subject, surveys, and the method of induction and deduction.
Author Michał Biernacki (MISaF / IR / DoFAaC)
Michał Biernacki,,
- Department of Financial Accountings and Control
Other language title versionsELCC vs. ecomerketing in companies' activities
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No480
Pages9-18
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishekomarketing, ELCC, zielona rachunkowość
Keywords in Englishecomarketing, ELCC, green accounting
Abstract in PolishW większości podmiotów wdrożony jest określony system rachunku kosztów. Z założenia ma być on dostosowany do potrzeb danego przedsiębiorstwa, umożliwiając podejmowanie decyzji przez kierownictwo na szczeblu zarówno operacyjnym, jak i strategicznym. Jednakże w praktyce wiele jednostek projektuje i wdraża go stosownie do bieżących, jak również przyszłych potrzeb, nie biorąc pod uwagę oczekiwań klientów pod względem ekologii, ochrony środowiska. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie możliwości wykorzystania tzw. środowiskowego rachunku kosztów cyklu życia produktu (Environmental Life Cycle Costing – ELCC) w ekomarketingu, a także wyników badań ankietowych wśród przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska związanych z takim połączeniem, które może stanowić wyraz ciągłego rozwoju nauk w ramach ochrony środowiska. Dzięki wdrożeniu ELCC można uzyskać bazę informacyjną o kosztach i przychodach powiązanych z wpływem danego produktu na środowisko z jednej strony, a z drugiej – przekonać odbiorcę-klienta, że jednostka dba o środowisko naturalne. Rachunek ELCC staje się zatem uzupełnieniem zarówno tradycyjnego rachunku kosztów cyklu życia, jak i techniki LCA, przy jednoczesnym byciu elementem ekomarketingu. W artykule wykorzystano takie metody badawcze, jak analiza literatury przedmiotu, ankiety oraz metoda indukcji i dedukcji.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.480.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42579
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Biernacki_Rachunek_kosztow_ELCC_a_ekomarketing.pdf 401,44 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back