Oczekiwania millenialsów w zakresie usług finansowych

Magdalena Swacha-Lech

Abstract

The market entry by a new digital generation, with its new and unique expectations, is among major recent changes in the environment of banking institutions, alongside such developments as increasing competition from FinTech firms, the digitalization of economy and society, the revised Payment Services Directive (PSD 2), the Payment Accounts Directive (PAD) or the Regulation on Interchange Fees for Card-based Payment Transactions. Generation Y (also known as Millennials) are people born between 1980 and 1994. The aim of the paper is to portray their financial needs and their expectations toward financial services, as well as to identify the key resulting challenges to be faced by banks in the near future. The basic research method used in the study is review and critical analysis of subject literature. The authors looks at a number of prior research findings and employs insights from reports and research papers focused on Millennials and the future of banks.
Author Magdalena Swacha-Lech (ES / DF)
Magdalena Swacha-Lech,,
- Department of Finance
Other language title versionsThe Expectations of Millennials toward Financial Services
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISSN 1426-9724, (B 8 pkt)
Issue year2017
Vol73
No2
Pages167-179
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishpokolenie Y, millenialsi, cyfryzacja, instytucje fintechowe
Keywords in EnglishGeneration Y, Millennials, digitalization, FinTech
Abstract in PolishJedną z istotnych zmian, jakie występują obecnie w otoczeniu współczesnych banków – obok takich zjawisk, jak rosnąca na znaczeniu konkurencja ze strony instytucji fintechowych, cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa czy też wprowadzenie zmian w regulacjach prawnych za pomocą tzw. dyrektywy PSD2, dyrektywy PAD i rozporządzenia MIF – generuje nowe pokolenie konsumentów: millenialsi. Pokolenie Y to osoby urodzone między rokiem 1980 a 1994. Sposób ich myślenia, nawyki, zachowania i oczekiwania, w tym także i te dotyczące obszaru finansów, niewątpliwie wymuszają konieczność zmian w funkcjonowaniu podmiotów bankowych na świecie oraz w Polsce. W tym kontekście cel niniejszego artykułu stanowi ukazanie oczekiwań pokolenia millenialsów w odniesieniu do usług bankowych oraz identyfikacja wyzwań, jakie stoją przed współczesnymi bankami chcącymi sprostać oczekiwaniom pokolenia Y.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back