Preferencje podatkowe dotyczące działalności organizacji pozarządowych w polskim systemie podatkowym

Jarosław Dziuba

Abstract

NGOs sector in Poland has been developing for years, which is also enhanced by tax advantages the entities within this sector are covered by. It has a direct impact on the financial situation of these entities through e.g. tax exemptions they are entitled to. Another form of indirect impact is represented by tax allowances encouraging both legal and natural persons to provide financial support for NGOs. The fact of systemic support for socially useful activities through the solutions built into the structure of some taxes is undoubtedly positive, despite the fact that the analysis presented in the article points to a small financial impact of preferences for both the entire sector of NGOs and for the public budget.
Author Jarosław Dziuba (EMaT / DFaA)
Jarosław Dziuba,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsTax preference for NGOs' activities in polish tax system
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No478
Pages162-172
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishorganizacja pozarządowa, podatek, preferencje podatkowe, system podatkowy
Keywords in Englishnon-governmental organisation (NGO), tax, tax preferences, tax system
Abstract in PolishSektor organizacji pozarządowych w Polsce od lat się rozwija, czemu sprzyjają także przywileje podatkowe, jakimi są objęte podmioty tego sektora. Wpływają one bezpośrednio na ich sytuację finansową poprzez np. zwolnienia podatkowe im przysługujące. Inną formą pośredniego wpływu są ulgi podatkowe zachęcające osoby prawne i fizyczne do wsparcia finansowego organizacji pozarządowych. Fakt systemowego wsparcia działalności społecznie użytecznej poprzez rozwiązania wbudowane w konstrukcje określonych podatków należy niewątpliwie ocenić pozytywnie, mimo że przeprowadzona w artykule analiza wskazuje na niewielki finansowy skutek preferencji zarówno dla całego sektora organizacji pozarządowych, jak i dla budżetu publicznego.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.478.15
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42362
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Dziuba_Preferencje_podatkowe_dotyczace_dzialalnosci_organizacji.pdf 1,09 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back