Cohesion as the dimension of network and its determinants

Katarzyna Piórkowska

Abstract

The article presents considerations due to network cohesion and the attempt to find its potential determinants. There is little knowledge in the literature about cohesion as the dimension of network and there is not a list of factors ensuring to obtain network cohesion in order. Consequently, the article may contribute to broaden the knowledge about network cohesion and its determinants. Additionally, the article points the need of research on seeking relations and their character of factors influencing network cohesion degree.
Author Katarzyna Piórkowska (MISaF / IOaM / KSiMZ)
Katarzyna Piórkowska,,
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 7 pkt)
Issue year2012
No275
Pages134-147
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishSieci przedsiębiorstw
Keywords in EnglishEnterprise networks
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano rozważania dotyczące spójności sieci i dokonano próby określenia jej determinant. W literaturze przedmiotu występuje luka poznawcza i badawcza w odniesieniu do spójności jako wymiaru sieci i czynników ją determinujących. Artykuł stanowi przyczynek do pogłębienia wiedzy w tym zakresie oraz wskazuje potrzebę badań w poszukiwaniu relacji (i określeniu ich charakteru) pomiędzy czynnikami wpływającymi na poziom spójności sieci.
Languageen angielski
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrTeoria sieci w rozwiązywaniu problemów zarządzania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back