Funkcjonowanie zespołów wielokulturowych w przedsiębiorstwach - doświadczenia badawcze

Maria Wanda Kopertyńska

Abstract

In the article the challenges associated with the functioning of multicultural teams in enterprises practice were identified on the basis of literature studies as well as own research. The attention was drawn to the diversity of approaches to tasks, motivation and team communication. According to the managers opinion, managing a multicultural team requires high interpersonal skills and vast knowledge of the cultures of other countries, beliefs and values. Interviews with managers indicate that cultural differences are not a barrier, which cannot be overcome. However, this requires a lot of effort, relevant skills and proper development of managerial staff.
Author Maria Wanda Kopertyńska (MISaF / IOaM / KZPiP)
Maria Wanda Kopertyńska,,
- Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
Other language title versionsMulticultural teams in enterprises practice - research experience
Journal seriesManagement Forum, ISSN , e-ISSN 2392-0025, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol6
No2
Pages16-22
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzespół wielokulturowy, wielokulturowość, bariery i zalety wielokulturowości, zarzadzanie różnorodnością zespołu wielokulturowego
Keywords in Englishmulticultural team, multiculturalism, barriers and benefits of multiculturalism, the manager’s complexity of multicultural team
Abstract in PolishGlobalne przedsiębiorstwa są bardzo liczne i – co istotne – zatrudniają pracowników pochodzących z różnych kultur. Pracowników przybywających z krajów zróżnicowanych kulturowo charakteryzują pewne cechy wspólne, ale też występują u nich pewne odmienności. Przed kadrą kierowniczą tych firm stoi nie lada wyzwanie zintegrowania tych odmiennych kulturowo pracowników w celu zapewnienia sprawnego ich funkcjonowania w organizacji. Stworzenie takiego zespołu wymaga zarówno od przełożonego, jak i współpracowników poznania kultur, identyfikacji różnic i podobieństw w podejściu do stawianych zadań. Stworzenie efektywnego zespołu wielokulturowego jest dużym wyznawaniem, które warto podjąć, gdyż daje to wiele korzyści organizacjom, na co wskazywali kierownicy tych zespołów.
DOIDOI:10.15611/mf.2018.2.03
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kopertyńska_ Funkcjonowanie_zespołow_wielokulturowych_w_przedsiebiorstwach.pdf 324,59 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back