Rynek wtórny ubezpieczeń na życie o charakterze oszczędnościowym

Robert Kurek

Abstract

The article presents the phenomenon of secondary life insurance market in Poland and worldwide. In case of an insurance policy as a form of saving (investment policies), a person intending to break an insurance contract before the termination date receives only a portion of the funds collected, and, therefore, offers his/her policy on the secondary market where there is a chance of getting more. For buyers such proposal is not a form of insurance, but merely a form of capital investment. The purchase can be made directly (a single contract or policy packages) or indirectly, related to the acquisition of shares in funds investing in secondary market policies. The UK market is the leading one in this respect, but the easy way of setting up intermediary internet platforms contributes to this specific niche development on the insurance market, also in the countries where this phenomenon has not been known before.
Author Robert Kurek (EMaT / DFaA)
Robert Kurek,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsSecondary market of life investment insurance
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No500
Pages88-95
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishubezpieczenie, polisa na życie, inwestycja, rynek wtórny
Keywords in Englishinsurance, life insurance policy, investment, secondary market
Abstract in PolishW artykule scharakteryzowane zostało zjawisko rynku wtórnego ubezpieczeń na życie na świecie i Polsce. W przypadku polis o charakterze oszczędnościowym osoba, która chce zerwać umowę ubezpieczenia przed terminem jej zakończenia, otrzyma tylko część zgromadzonych na niej środków, dlatego też oferuje swoją polisę na rynku wtórnym, gdzie ma szansę uzyskać więcej. Dla nabywców taka propozycja nie staje się formą ubezpieczenia, a jedynie formą lokaty kapitału. Nabycia można dokonać w sposób bezpośredni (pojedyncza umowa lub pakiety polis) lub pośredni, związany z nabyciem udziałów w funduszach inwestujących w polisy z rynku wtórnego. Wiodący w tym zakresie jest rynek brytyjski, jednak łatwość zakładania pośredniczących platform internetowych przyczynia się do rozwoju tej specyficznej niszy na rynku ubezpieczeniowym także w krajach, w których zjawisko to dotychczas nie było znane.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.500.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/47726
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kurek_rynek_wtorny_ubezpieczen_na_zycie_o_charakterze.pdf 285,81 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back