Procesy planowania operacyjnego a systemy wynagradzania w polskich przedsiębiorstwach

Joanna Dyczkowska , Tomasz Dyczkowski

Abstract

The paper analyses relations between operational planning and remuneration systems in Polish companies. The first part of it, following a brief characteristics of the examined enterprises, discusses the ways in which companies set their operational goals. Various forms of top-down and participative planning approaches and their possible impact on employees' performance are presented. Subsequently, motivation and remuneration systems applied in Polish companies are identified. They include both direct and indirect relations between corporate goals and employees' salaries, various types of bonuses, as well as fixed payments. The final sections of the paper analyses the scope of integrating corporate objectives in employee motivation systems and evaluates the effectiveness of such solutions from the employees' perspective.
Author Joanna Dyczkowska (MISaF / IR / KRC)
Joanna Dyczkowska,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
, Tomasz Dyczkowski (MISaF / IR / KRC)
Tomasz Dyczkowski,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 7 pkt)
Issue year2012
No251
Pages149-153
Keywords in PolishPlanowanie operacyjne
Keywords in EnglishOperational planning
Abstract in PolishW artykule dokonano analizy powiązań między planowaniem operacyjnym a systemami wynagrodzeń w polskich przedsiębiorstwach. W pierwszej części, po prezentacji profilu badanych organizacji, przedstawiono sposoby wyznaczania przez przedsiębiorstwa celów operacyjnych. Omówiono przy tym różne formy planowania odgórnego i partycypacyjnego oraz jego możliwy wpływ na efekty pracy kadry przedsiębiorstwa. Następnie przybliżono stosowane w polskich realiach systemy motywowania i wynagradzania pracowników. W szczególności omówiono rozwiązania oparte na bezpośrednim i pośrednim powiązaniu płac z realizacją celów przedsiębiorstwa, jak również systemy premiowe i wynagrodzeń stałych. W końcowej części opracowania dokonano identyfikacji skali integracji systemów planowania i wynagrodzeń oraz oceniono stosowane rozwiązania z perspektywy pracowników.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*1 (2020-09-22)
Additional fields
Tyt_nrRachunkowość a controlling
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back