Różnice w analizie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego

Adam Zabor

Abstract

The objective of this article is to present fundamental differences between financial analysis of consolidated and separate financial statements. It is based on financial statements of Azoty Zakłady Azotowe „Puławy S.A”. The author used a descriptive method to obtain information from source materials by other authors and analysed financial statements. The articles leads to the conclusion that there are important differences in analysing consolidated and separate financial statements. They apply mainly to capital connections of companies being parts of capital groups, position of minority shareholders or additional ratios. When analysing a financial statement it is necessary to be aware of its specific rules because otherwise it can lead to improper conclusions.
Author Adam Zabor (WUE)
Adam Zabor,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsDifferences between financial analysis of consolidated and separate financial statements
Pages53-60
Publication size in sheets0.5
Book Pauka Marek, Luty Piotr (eds.): Finanse, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-695-4, 60 p.
Pauka_Luty_Finanse_Debiuty_studenckie.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishgrupa kapitałowa, sprawozdanie finansowe, konsolidacja, analiza wstępna, wskaźnik finansowy
Keywords in Englishcapital group, financial statement, consolidation, preliminary analysis, financial ratio
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie zasadniczych różnic w analizie finansowej sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego. W pracy oparto się na sprawozdaniach Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA. Posłużono się metodą opisową bazującą na dostępnych materiałach innych autorów oraz analizą dokumentów finansowych. Z artykułu wynika, iż występują istotne różnice w analizie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego. Dotyczą one głównie analizy powiązań kapitałowych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, pozycji udziałowców mniejszościowych czy dodatkowych wskaźników. Przeprowadzając analizę finansową, należy znać jej reguły, nieznajomość zasad bowiem może doprowadzić do uzyskania błędnych wyników i wniosków.
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back