Zrównoważona logistyka jako strategia biznesowa

Monika Bąk-Sokołowska

Abstract

The main objective of this article is to present sustainable logistics as a modern pattern activities conditioning the business success of the organization. The introduction to the problem is to clarify the concept of sustainable logistics. Then, the author will answer the question what is the business strategy and why it is essential to doing business? The article will also present an analysis of the strategy of sustainable logistics on the basis of features of a good strategy (simplicity, internal cohesion and external coherence), with particular emphasis on showing its impact on enterprise architecture, as well as showing the trends and events that stimulate the development of this strategy. The supplement of this consideration will be practical examples of business activities of selected companies, described on the basis of online data sources.To study the problem, the author applies the method of critical analysis of the literature combined with inductive reasoning. The summary of the article are conclusions concerning the main objective of the paper.
Author Monika Bąk-Sokołowska (EMaT)
Monika Bąk-Sokołowska,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsSustainable logistics as a business strategy
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No505
Pages169-191
Publication size in sheets1.1
Keywords in Polishzrównoważona logistyka, strategia biznesowa, cechy dobrej strategii, technologie logistyczne
Keywords in Englishsustainable logistics, business strategy, the characteristics of a good strategy, logistics technologies
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest ukazanie zrównoważonej logistyki jako współczesnego wzorca działania warunkującego sukces biznesowy organizacji. Wprowadzeniem do podjętej tematyki będzie wyjaśnienie pojęcia zrównoważonej logistyki. Następnie autorka odpowie na pytanie, czym jest strategia biznesowa i dlaczego jest niezbędna w prowadzeniu działalności. W artykule zostanie również zaprezentowana analiza strategii zrównoważonej logistyki w przekroju cech dobrej strategii (prostoty, wewnętrznej spójności i zewnętrznej spójności), ze szczególnym naciskiem na ukazanie jej wpływu na architekturę korporacyjną, jak też ukazanie trendów i wydarzeń stymulujących rozwój badanej strategii. Uzupełnieniem podjętych rozważań będą przykłady z praktyki działalności biznesowej wybranych firm, opisane na podstawie internetowych źródeł danych. Do badań nad problemem autorka zastosuje metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu połączonej z rozumowaniem indukcyjnym. Podsumowaniem artykułu będą konkluzje dotyczące głównego celu opracowania.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.505.14
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/53923
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bak_Sokolowska_zrownowazona_logistyka_jako_strategia_biznesowa.pdf 553,73 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back