Narzędzia IT w procesie doboru personelu - przesłanki i zakres stosowania

Katarzyna Piwowar-Sulej

Abstract

This article assumes that the recruitment and candidates selection process for a job has a particular importance for the organisation. This is the starting point for undertaking other activities related to managing people. The professionalisation of activities within this process is also associated with the choice of appropriate technology. The article presents reasons for using IT tools in the recruitment and selection process. The specific areas of application of these tools were also defined. On the basis of empirical research the scope of using of these IT tools was identified. Research has indicated that the HR departments are more advanced in the use of modern technologies when it comes to placing job offers. At the same time there is low scope of using of IT tools for supporting the selection of candidates. The main reason for not using IT tools in various areas of recruitment and selection processes is a lack of need to use the new technology by HR departments staff.
Author Katarzyna Piwowar-Sulej (EaE / IES / KPiSP)
Katarzyna Piwowar-Sulej,,
- Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, (0 pkt)
Issue year2012
Vol16
No1
Pages549-558
Abstract in PolishW artykule założono, że proces doboru personelu - obejmujący rekrutację i selekcję kandydatów do pracy - ma szczególne znaczenie dla organizacji. Jest punktem wyjścia do podjęcia innych działań związanych z zarządzaniem ludźmi. Profesjonalizacja działań w obrębie tego procesu związana jest także z wyborem odpowiedniej technologii realizacji wskazanych etapów funkcji personalnej. W artykule przedstawiono przesłanki stosowania narzędzi IT służących doborowi personelu. Dokonano także charakterystyki szczegółowych obszarów zastosowania tych narzędzi. Na bazie przeprowadzonych badań empirycznych określono popularność firmowych narzędzi IT dedykowanych rekrutacji i selekcji. Przeprowadzone badania wskazują na wysokie zaawansowanie działów HR w stosowaniu nowoczesnych technologii służących publikacji ofert pracy. Jednocześnie niska jest popularność narzędzi IT wspomagających selekcję kandydatów do pracy. Głównym powodem niestosowania narzędzi IT w różnych obszarach doboru personelu jest nieodczuwanie potrzeby korzystania z nowoczesnych technologii przez pracowników działów personalnych.
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*1 (2016-03-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back