Proces innowacyjny w aspekcie aktywów kompetencyjnych

Katarzyna Piotrowska

Abstract

This article attempts to answer the question whether the implementation of the innovation process in a business organization provides an increase in knowledge and competence of the organization, and whether the innovation process can be represented as the assets of competence and measured at the level of the cost of this process. The article is a contribution to research in the field of intellectual capital as the equivalent of assets of competence presented in the balance sheet based on knowledge. The article uses literature analysis, observations of economic practice and conclusions from the research in terms of identification and measurement of the innovation process presented in previous publications of the author
Author Katarzyna Piotrowska (MISaF / IR / KTRiAF)
Katarzyna Piotrowska,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Other language title versionsInnovation process in the aspect of competence assets
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No388
Pages304-313
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishproces innowacyjny, wiedza i kompetencje, aktywa kompetencyjne, prace badawczo-rozwojowe
Keywords in Englishinnovation process, knowledge and competence, competence assets, R&D work
Abstract in PolishCelem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania, czy realizacja procesu innowacyjnego w organizacji gospodarczej zapewnia wzrost wiedzy i kompetencji tej organizacji?, czy efekt procesu innowacyjnego można przedstawić jako aktywa kompetencyjne i wycenić na poziomie kosztu realizacji tego procesu? Artykuł stanowi wkład do prowadzonych badań w zakresie kapitału intelektualnego jako równowartości aktywów kompetencyjnych prezentowanych w bilansie opartym na wiedzy. W tekście wykorzystano analizę literatury przedmiotu, obserwacje praktyki gospodarczej oraz wnioski wynikające z prowadzonych badań w aspekcie identyfikacji i wyceny procesu innowacyjnego, przedstawione we wcześniejszych publikacjach autorki
DOIDOI:10.15611/pn.2015.388.31
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Piotrowska_Proces_innowacyjny_w_aspekcie_aktywow.pdf 591,33 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrTeoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back