Integracja europejska a działalność rolniczych spółdzielni produkcyjnych na Opolszczyźnie

Małgorzata Gajewska

Abstract

The purpose of this article is to determine the impact of European integration on the performance of agricultural productive cooperatives (APCs) from the perspective of their managers. The object of research included the APCs that operate in the region of Opole. The paper considers objectives and forms of the EU support for farmers in the context of implementation of the Common Agricultural Policy. Opinions of the cooperative members about positive and negative consequences of the Polish EU membership that influences the APCs' performance and the ways of taking advantage of the EU financial aid are presented.
Author Małgorzata Gajewska (EaE / IES / ZP)
Małgorzata Gajewska,,
- Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Journal seriesZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, [Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture], ISSN 2081-6960, e-ISSN 2544-0659, (B 13 pkt)
Issue year2012
Vol12(27)
No2
Pages17-24
Publication size in sheets0.4
Keywords in Polishspółdzielnie, spółdzielczość rolnicza, integracja rolnictwa Polski z UE, Wspólna Polityka Rolna
Keywords in EnglishCooperatives, Agricultural cooperation, Integration of Polish agriculture with the EU, Common Agricultural Policy (CAP)
Abstract in PolishCelem artykułu jest określenie wpływu integracji europejskiej na działalność rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP) z perspektywy zarządzających nimi spółdzielców. Obiekt badań stanowiły RSP aktywnie prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego. W artykule rozważano cele i formy unijnego wsparcia rolników w kontekście realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. Przedstawiono opinię spółdzielców na temat pozytywnych i negatywnych konsekwencji członkostwa Polski w UE względem działalności RSP oraz sposoby wykorzystania przez nie finansowych środków pomocowych.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back