Miasta wojewódzkie a ich otoczenie – trendy zmian sektorowej struktury pracujących

Małgorzata Markowska , Danuta Strahl

Abstract

The purpose of the article is to evaluate the trends in changes of employment sector structure in Polish cities – regional capitals and their environment (neighbouring counties) in the period 2005-2014. The data collected from the Central Statistical Office (Local Data Bank) were used regarding the employment size in particular sectors (agriculture, industry, finance, trade and services) in the selected territorial units at NUTS 4 level – 18 cities representing administrative centres of Polish regions and 44 neighbouring counties. The modification of the measure for structure similarities was used in identifying the trends in changes, which allowed separating groups of cities characterized by – in terms of similarities – the approximating (9 cities) or the distancing (4) employment structure in the analysed period and the construction of forecast covering changes for the subsequent three years
Author Małgorzata Markowska (EMaT / DRE / ZEAR)
Małgorzata Markowska,,
- Zakład Ekonometrycznych Analiz Regionalnych
, Danuta Strahl (EMaT / DRE)
Danuta Strahl,,
- Department of Regional Economy
Other language title versionsRegional capitals vs. their environment – trends in changes of employment sector structure
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No477
Pages135-143
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishNUTS 4, miasta, otoczenie, struktura pracujących, trendy
Keywords in EnglishNUTS 4, cities, environment, employment structure, trends
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena trendów zmian sektorowej struktury pracujących w polskich miastach – stolicach województw i ich otoczeniu (powiatach sąsiadujących) w latach 2005-2014. Wykorzystano dane GUS (BDL) o liczbie pracujących w sektorach (rolnictwo, przemysł, finanse, handel i usługi) w wybranych jednostkach terytorialnych szczebla NUTS 4 – 18 miast będących administracyjnymi centrami polskich regionów oraz 44 sąsiadujące z nimi powiaty. Do ustalenia trendów zmian posłużyła modyfikacja miary podobieństwa struktur, co pozwoliło na wydzielenie grup miast, w których nastąpiło – w sensie upodabniania – zbliżanie (9 miast) lub oddalanie się (4) struktur pracujących w analizowanym okresie, oraz budowę prognoz zmian na trzy kolejne lata
DOIDOI:10.15611/pn.2017.477.13
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41519
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Markowska_Strahl_Miasta_wojewodzkie_a_ich_otoczenie.pdf 335,67 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back