Advanced Business Services in Emerging Asian Economies

Artur Klimek

Abstract

The goal of this paper is to present the results of the empirical analysis of the role of emerging Asian economies in the global market for business services. The focus is on India, as the leader in advanced business services in the region. The method applied in this paper is the quantitative analysis of data related to trade and foreign direct investment in services. The novelty of the paper lays in focusing on business services through their international exchange and activities of multinational corporations. This papers aims to focus on broader economic perspective rather than usual offshoring. The main conclusion of the paper is the rising role of services in economies that were previously focused on manufacturing and merchandise trade. Both due to the structural changes in foreign markets and home governments’ policies the process of tertiarisation is taking place. Special focus is on advanced business services which require and create vast amount of knowledge.
Author Artur Klimek (ES / DIER)
Artur Klimek,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsZaawansowane usługi biznesowe we wschodzących gospodarkach Azki
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No486
Pages61-70
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishAzja, Indie, zaawansowane usługi biznesowe, eksport, bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
Keywords in EnglishAsia, India, advanced business services, exports, foreign direct investment
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli wschodzących gospodarek azjatyckich na globalnym rynku usług biznesowych. Nacisk położony jest Indie, jako lidera zaawansowanych usług biznesowych w regionie. Metodą badawczą zastosowaną w niniejszym artykule jest ilościowa analiza danych dotyczących handlu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych w usługach. Nowością tego artykułu jest koncentracja na usługach biznesowych poprzez ich międzynarodową wymianę i działalność korporacji transnarodowych. Niniejsze opracowanie skupia się na szerszej perspektywie gospodarczej niż, jak to ma miejsce najczęściej, tylko na offshoringu. Głównym wnioskiem tego artykułu jest rosnąca rola usług w gospodarkach, które poprzednio koncentrowały się na produkcji i handlu towarami. Zarówno ze względu na zmiany strukturalne na rynkach zagranicznych, jak i politykę władz, proces tertiaryzacji nabiera tempa. Szczególnie podkreślono zaawansowane usługi biznesowe, które wymagają dużej ilości wiedzy, a także ją tworzą.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.486.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43406
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Klimek_Advanced_business_services_in_emerging.pdf 579,94 KB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2020-08-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back