Konwergencja perspektyw zdolności adaptacyjnych organizacji. Implikacja zachowań adaptacyjnych jednostki

Katarzyna Piórkowska

Abstract

The conceptual foundations of the paper emerge from the concept of micro-foundations in management science. The paper constitutes the attempt to both order different contexts of adaptive capabilities from micro-foundations’ perspective and prove that the individual context is convergent with the others. The method that has been used is the analysis of literature studies in that field. The remainder of the paper is organized as follows: the first part deals with adaptive capabilities due to the individual perspective, the second one in terms of organizational routines, and the last one as for dynamic capabilities, including adaptive dynamic ones. The conclusion, beside the final comments, consists of limitations and directions for future considerations.
Author Katarzyna Piórkowska (MISaF / IOaM / KSiMZ)
Katarzyna Piórkowska,,
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No9 [CD]
Pages485-498
Keywords in Polishzdolności adaptacyjne, zdolności dynamiczne, rutyny organizacyjne, adaptacyjne zachowanie, nawyki, atencja
Keywords in Englishadaptive capabilities, dynamic capabilities, organizational routines, adaptive behaviour, habits, attention
Abstract in PolishKoncepcyjne podstawy niniejszego opracowania zakorzenione są w optyce microfoundations w naukach o zarządzaniu, a samo opracowanie stanowi próbę uporządkowania różnych propozycji kontekstu zdolności adaptacyjnych organizacji z perspektywy microfoundations oraz wykazania, iż kontekst jednostki stanowi element wspólny pozostałych omawianych perspektyw. Zastosowaną metodą jest analiza różnych propozycji literaturowych, dotyczących perspektyw postrzegania i rozumienia zdolności adaptacyjnych. W pierwszej części opracowania przedstawiono zdolności adaptacyjne z perspektywy jednostki, następnie z perspektywy organizacji (rutyn organizacyjnych) i ostatecznie z perspektywy zdolności dynamicznych, w tym adaptacyjnych. W podsumowaniu, poza wnioskami końcowymi, przedstawiono ograniczenia opracowania i potencjalne kierunki przyszłych rozważań.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back