Impact investment – istota i otoczenie rynku

Wojciech Krawiec

Abstract

The purpose of the hereby article is to discuss the essence of impact investment as one of the Socially Responsible Investment strategies and situating her in investment strategies. Moreover, the characteristics of impact investment market environment will be presented. In accordance with the definitions adopted in the subject literature, impact investment represents the form of investment made with the intention to exert influence on measurable changes of social and environmental nature, along with generating financial return, about the results of which the investors (sources of impact capital) should be informed by such investments managers. Impact investment market environment consists of e.g. beneficiaries of social and environmental changes, entities implementing particular tasks within the framework of impact investment, investors, channels of impact capital and forms of finance. Market environment is also made up of e.g. specialized agencies the task of which is both developing and measuring the specific measures of the created changes
Author Wojciech Krawiec (EMaT / DFaA)
Wojciech Krawiec,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsImpact Investment – the Essence and the Market Environment
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, [Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia], ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2015
Vol49
No4
Pages279-289
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinwestycje zaangażowane społecznie, rynek finansowy, społeczna odpowiedzialność biznesu
Keywords in Englishimpact investment, financial market, corporate social responsibility
Abstract in PolishCelem artykułu jest przybliżenie istoty impact investment jako jednej ze strategii realizacji koncepcji SRI oraz umiejscowienie jej w dotychczas stosowanych strategiach inwestycyjnych, a także charakterystyka otoczenia rynku impact investment. Zgodnie z przyjętymi w literaturze definicjami impact investment to forma inwestycji, której zamiarem jest, obok uzyskania zysku finansowego, wywarcie wpływu na mierzalne zmiany o charakterze społecznym i środowiskowym, o wynikach których zarządzający tymi inwestycjami powinni informować inwestorów. Otoczenie rynku impact investment składa się m.in. z beneficjentów zmian społecznych i środowiskowych, podmiotów realizujących poszczególne zadania w ramach impact investment, inwestorów, kanałów dystrybucji oraz sposobów finansowania przedsięwzięć. W skład otoczenia rynku wchodzą także m.in. wyspecjalizowane agencje, których zadaniem jest opracowywanie i pomiar konkretnych mierników wykreowanych zmian
DOIDOI:10.17951/h.2015.49.4.279
URL http://journals.umcs.pl/h/issue/view/134/showToc
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
File
Krawiec_Impact_investment2015.pdf 268,09 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*3 (2020-07-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back