Przyczyny wybuchu afery Reinhart-Rogoffa a dydaktyka filozofii ekonomii

Mariusz Maziarz

Abstract

In this article, I aim at arguing in favor of introducing the philosophy of economics as one of the courses taught during the economic studies. The line of argument is following. First, I analyze the recently widely discussed Reinhart-Rogoff controversy and show that the controversy is misunderstood in the hitherto literature because economists hold the philosophical presuppositions of scientific realism as true. In contrary to the hitherto explanations, the controversy exemplifies “emerging contrary result” phenomenon originally described by Goldfarb [1997]. However, the affair was understood as resulting from unjustified methodological commitments of Growth in a Time of Debt authors because this explanation is in line with the philosophical presuppositions of scientific realism. This case study shows that the philosophy of economics is a part of knowledge essential for conducting fruitful economic research and (therefore) it should be included in the teachingprogramme on Polish economic universities. In the second part of the article, I sketch three important aspects of the philosophy of economics didactics: (1) teaching methods, (2) aspects of the philosophy of economics which should be taught during a 30-hour course and (3) results of such a course
Author Mariusz Maziarz (ES)
Mariusz Maziarz,,
- Faculty of Economic Sciences
Other language title versionsThe causes of the reinhart-rogoff controversy and the philosophy of economics education
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No2 (14)
Pages88-105
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishafera Reinhart-Rogoffa, filozofia ekonomii, ekonomia po kryzysie, dydaktyka
Keywords in Englishthe Reinhart-Rogoff controversy, philosophy of economics, post-crisis economics, didactics
Abstract in PolishW artykule poświęconym konieczności wprowadzenia filozofii ekonomii do programu studiów ekonomicznych oraz sposobom nauczania tego przedmiotu poruszono dwa zagadnienia. Po pierwsze, sformułowano argumenty na rzecz tezy, iż brak edukacji w zakresie filozofii ekonomii, metaekonomii lub – innymi słowy – filozofii nauki poświęconej rozważaniom nad ekonomią przyczynił się do niewłaściwego kierunku rozwoju debaty nad stanem ekonomii po kryzysie. W artykule wskazuje się, że w dużej mierze nie istnieje wzajemna dyskusja pomiędzy filozofią ekonomii i praktyką badawczą ekonomistów, a w tych obszarach, gdzie takie oddziaływanie można zauważyć, opiera się ono na wzajemnym niezrozumieniu filozofów i ekonomistów. Ponadto rozważa się, jak realizm naukowy, najpopularniejszy paradygmat filozofii nauki, wpłynął na niewłaściwe zrozumienie afery Reinhart-Rogoffa. Zgodnie z powszechnym wyjaśnieniem tej kontrowersji w dotychczasowej literaturze przedmiotu uważa się, iż tylko jedna z dwóch odmiennych metod jest właściwa, co prowadzi do wniosku, że dwa sprzeczne wyniki są uzasadnione w różnym stopniu. Analiza metodologii kliometrycznej prowadzi do wniosku, iż ten punkt widzenia jest nieuzasadniony. Na odmienne wyniki największy wpływ ma wybór sposobu obliczania średniej (ważonej lub nieważonej), a nie błąd popełniony przez autorów Growth in a Time of Debt. Autor argumentuje na rzecz tezy, iż założenia filozoficzne leżące u podstaw realizmu naukowego (wiara w spójną metodologię oraz jej stopniowe postępy, realistyczne odczytanie modeli ekonometrycznych itd.) wpłynęły na niezrozumienie tej głośnej kontrowersji. Po drugie, sformułowano zarys metod dydaktycznych mających na celu zainteresowanie studentów i przyszłych ekonomistów filozoficznymi rozważaniami nad uprawianą przez nich nauką. Autor argumentuje, iż nauczanie historii filozofii (ogólnej) ma ograniczony wpływ na rozumienie przez ekonomistów współczesnej debaty epistemologicznej i ich udział w dyskusji nad metodologią ekonomii. Ponadto twierdzi, że wykład z filozofii powinien zostać zastąpiony filozofią ekonomii oraz przedstawia właściwe sposoby dydaktyki tego przedmiotu. Nauczanie filozofii ekonomii w sposób rozwijający zdolność krytycznego myślenia powinno opierać się na prowadzeniu zajęć w formie konwersatorium poświęconego wybranym tekstom filozofów ekonomii oraz analizie problemów poruszanych współcześnie w debacie filozoficznej oraz być ukierunkowane na wykształcenie wśród studentów umiejętności krytycznego myślenia oraz logicznego argumentowania
DOIDOI:10.15611/e21.2017.2.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41346
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Maziarz_Przyczyny_wybuchy_afery_reinhart_rogoffa.pdf 463,18 KB
Score (nominal)11
Citation count*1 (2020-07-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back