Tradycje kulinarne Karkonoszy a regionalny produkt turystyczny w dobie ekonomii doświadczeń

Piotr Gryszel

Abstract

Currently culinary tourism represents one of the most dynamically developing forms of tourism. In the age of experience economy it should be considered as one of the crucial factors having an impact on the competitiveness of tourist regions. The purpose of the article is to evaluate the possibilities for taking advantage of culinary traditions in the process of the Karkonosze Mountains regional tourist product establishment and thus improving the regional competitiveness of the discussed area. The article presents problems of a tourist product in the context of experience economy, describes the Karkonosze region culinary traditions and evaluates the offer of the local food and beverage serving establishments. TripAdvisor application and the author’s direct research were used for this purpose. The analysis of modern market trends also covered the appropriate activities to be undertaken in order to create the tourist product of the Karkonosze Mountains – the Karkonosze fusion cuisine
Author Piotr Gryszel (EMaT / DMaTM)
Piotr Gryszel,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Other language title versionsCulinary traditions of the Karkonosze mountains vs. regional tourist product in the age of experience economy
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (N/A 20 pkt)
Issue year2017
No473
Pages203-215
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishekonomia doświadczeń, turystyka kulinarna, produkt turystyczny, konkurencyjność
Keywords in Englishexperience economy, culinary tourism, tourist product, competitiveness
Abstract in PolishTurystyka kulinarna jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się form turystyki. W dobie ekonomii doświadczeń należy uznać ją za jeden z ważnych czynników kształtujących konkurencyjność regionów turystycznych. Celem artykułu jest ocena możliwości wykorzystania tradycji kulinarnych w procesie kształtowania regionalnego produktu turystycznego Karkonoszy i tym samym podnoszenia konkurencyjności regionalnej tego obszaru. W artykule przedstawiono problematykę produktu turystycznego w kontekście ekonomii doświadczeń, opisano tradycje kulinarne Karkonoszy oraz dokonano oceny oferty karkonoskich zakładów gastronomicznych. W tym celu wykorzystano aplikację TripAdvisor oraz badania bezpośrednie autora. Analizując współczesne trendy rynkowe, przedstawiono odpowiednie działania, jakie należy podjąć w celu stworzenia kulinarnego produktu turystycznego Karkonoszy – karkonoskiej kuchni fusion
DOIDOI:10.15611/pn.2017.473.18
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41566
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Gryszel_Tradycyjne_kulinarne_karkonoszy_a_regionalny.pdf 377,18 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back