Wykorzystanie nowoczesnych technik nauczania w kreowaniu kompetencji miękkich

Iwona Chomiak-Orsa , Katarzyna Golusińska , Jakub Kruczek , Andrzej Chluski

Abstract

The aim of the article is an indication of the possibilities of using modern teaching techniques in the creation of competence. The high evolutionary aspect and the flexibility of the Organization and the changing forms of employment significantly affect employers’ expectations in the area of skills and competence of the employees. It determines the need for changes in the educational processes, which should enable the education of not only specialists in a specific industry but also develop features and soft skills. The article is a consequence of the research carried out within the framework of the project entitled: The Acceleration Method of Development of Transversal Competences in the Students ‘Practical Training Process, realized within the framework of the financing of the Erasmus+ programme.
Author Iwona Chomiak-Orsa (MISaF / IBI / DBIiM)
Iwona Chomiak-Orsa,,
- Department of Business Intelligence in Management
, Katarzyna Golusińska - Poznan School of Logistics (WSL)
Katarzyna Golusińska,,
-
, Jakub Kruczek - Poznan School of Logistics (WSL)
Jakub Kruczek,,
-
, Andrzej Chluski - Czestochowa University of Technology (PCz)
Andrzej Chluski,,
-
Other language title versionsThe implementation of modern teaching methods in the soft skils creation
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2018
No3 (49)
Pages21-28
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmetody dydaktyczne, warsztat dydaktyczny, model kompetencji, kompetencje miękkie
Keywords in Englishteaching methods, didactic workshop, competency model, soft competencies
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania nowoczesnych technik nauczania w kreowaniu kompetencji miękkich. Duża ewolucyjność i elastyczność organizacji oraz zmieniające się formy zatrudniania istotnie wpływają na oczekiwania pracodawców w obszarze umiejętności oraz kompetencji pracowników. Determinuje to konieczność zmian w procesach dydaktycznych, które powinny nie tylko umożliwiać wykształcenie specjalistów w określonej branży, ale również rozwijać cechy i umiejętności miękkie. Artykuł jest konsekwencją badań prowadzonych w ramach projektu pt.: The Acceleration Method of Development of Transversal Competences in the Students’ Practical Training Proces, zrealizowanego w ramach finansowania z program Erasmus+.
DOIDOI:10.15611/ie.2018.3.02
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130955
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Chomiak-Orsa_Golusinska_Kruczek_Chluski_Wykorzystanie_nowoczesnych_technik_nauczania.pdf 785,67 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back