Specyfika ustalania i klasyfikacji kosztów uzyskania przychodów

Karolina Woźniak

Abstract

The aim of the article is to analyze the scope and the fixing of costs deductible for the purpose of accounting for income taxes. The subject of research is the law on income tax from individuals and legal persons income tax act. Tax law does not specify clearly the determination of the cost of tax and cost group belonging to the cost of obtaining revenue. The aim of the tax cost is the fixing of costs in accordance with the regulations. The taxpayer has to determine the tax costs, measure them properly and determine the moment of their actual pay. It is important to the type of business, the form of the records and the tax policy of the company. An entrepreneur are eager to show how the lowest tax costs to minimize the tax result and income tax.
Author Karolina Woźniak (WUE)
Karolina Woźniak,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsSpecificity of arrangement and classification of cost of revenues
Pages120-126
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-663-3, 134 p.
Biernacki_Kowalak_Rachunkowosc.pdf / 1,61 MB / No licence information
Keywords in Polishkoszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy, prawo podatkowe
Keywords in Englishcost of revenues, income tax, tax law
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza zakresu i ustalenie kosztów uzyskania przychodów na potrzeby rozliczania podatku dochodowego. Przedmiotem badań jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Prawo podatkowe nie precyzuje jednoznacznie ustalania kosztów podatkowych i grupy kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Celem rachunku kosztów podatkowych jest ustalenie kosztów zgodnie z przepisami. Podatnik musi sam określić koszty podatkowe, prawidłowo je wycenić oraz ustalić moment ich faktycznego poniesienia. Istotne znaczenie ma rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, forma ewidencji oraz polityka podatkowa przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy chętnie wykazują jak najniższe koszty podatkowe, by zminimalizować wynik podatkowy, a przy tym podatek dochodowy.
Languagepl polski
File
Wozniak_Specyfika_ustalania_i_klasyfikacji_kosztow.pdf 552,51 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back