Redukcja odpadu wynikającego z błędów wizualnych z wykorzystaniem metody DMAIC

Magdalena Herter , Tomasz Lesiów

Abstract

The aim of the study was to determine the effectiveness of using DMAIC method to reduce the waste arising from visual errors during the production of water filters in company X. The case study method and qualitative methods were used to measure and analyse the data. The results of the project were presented and discussed with the use of DMAIC tools (Define, Measure, Analyse, Improve, Control). An application of this method resulted in the systematization of activities carried out during the project, identification of the factors causing visual defects of filters, determining the most important causes of the occurrence of waste, improvement of production process and control, increasing awareness of personnel and adapting the production process so the final product meets the expectations of the consumer as much as possible
Author Magdalena Herter
Magdalena Herter,,
-
, Tomasz Lesiów (EaE / IChaFT / DAEaQA)
Tomasz Lesiów,,
- Department of Agricultural Engineering and Quality Analysis
Other language title versionsReduction of the waste resulting from visual errors using the DMAIC method
Journal seriesNauki Inżynierskie i Technologie, ISSN 2080-5985, e-ISSN 2449-9773, (B 6 pkt)
Issue year2015
No4 (19)
Pages9-31
Publication size in sheets1.1
Keywords in PolishSix Sigma, DMAIC, jakość, redukcja odpadu, usprawnianie procesu
Keywords in EnglishSix Sigma, DMAIC, quality, waste reduction, process improvements
Abstract in PolishCelem pracy było określenie skuteczności wykorzystania metody DMAIC do redukcji odpadu wynikającego z błędów wizualnych podczas produkcji filtrów do wody w przedsiębiorstwie X. W pracy użyto metody case study oraz wykorzystano metody jakościowe do pomiaru i analizy danych. Zaprezentowano i przedyskutowano wyniki projektu przeprowadzonego przy wykorzystaniu narzędzi DMAIC (Define – definiuj, Measure – mierz, Analyze – analizuj, Improve – ulepszaj, Control – nadzoruj). Zastosowanie tej metody skutkowało usystematyzowaniem działań przeprowadzanych podczas projektu, zidentyfikowaniem czynników powodujących defekty wizualne filtrów, określeniem najważniejszych przyczyn występowania odpadów, poprawą procesu produkcji i kontroli, zwiększeniem świadomości kadry pracowniczej i dostosowaniem procesu produkcji, tak aby finalny produkt w jak największym stopniu spełniał oczekiwania konsumenta
DOIDOI:10.15611/nit.2015.4.01
URL http://direct.dbc.wroc.pl/publication/36918
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Herter_Lesiow_Redukcja_odpadu_wynikajacego_z_bledow_wizualnych.pdf 846,67 KB
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back