Analiza wypłacalności zakładów ubezpieczeń działu II w Polsce w latach 2016-2017

Dorota Jaśkiewicz

Abstract

In line with Solvency II directive, which has been in force since 1 January 2016, the insurers are obliged to disclose the Solvency and Financial Condition Reports (SFCR), including some Quantitative Reporting Templates (QRT). The article presents an analysis of quantitative data published by insurance companies from Polish non-life sector in the Solvency and Financial Condition Reports, which have been available on the websites of individual company since May 20, 2017. The author presents the conclusions drawn from the analysis of solvency ratios and components of the Solvency Capital Requirement based on data as of 2016 and 2017
Author Dorota Jaśkiewicz (MISaF / IZF / DoI)
Dorota Jaśkiewicz,,
- Department of Insurance
Other language title versionsAnalysis of Solvency II of insurance companies in Poland in the years 2016-2017
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No541
Pages105-119
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishSolvency II, kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR), minimalny wymóg kapitałowy (MCR)
Keywords in EnglishSolvency II, Solvency Capital Requirement (SCR), Minimum Capital Requirement (MCR); Solvency and Financial Condition Reports (SFCR), Quantitative Reporting Templates (QRT)
Abstract in PolishZgodnie z dyrektywą Solvency II, obowiązującą od 1 stycznia 2016 r., ubezpieczyciele zobowiązani są do ujawnienia sprawozdań na temat wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR), w tym również arkuszy sprawozdawczości ilościowej (QRT). W artykule przedstawiono analizę danych ilościowych firm ubezpieczeniowych działu II w Polsce, opublikowanych w sprawozdanych na temat wypłacalności i kondycji finansowej oraz szablonach QRT, które są dostępne na stronach internetowych poszczególnych firm od 20 maja 2017 r. Autor przedstawia wnioski z analizy współczynników wypłacalności oraz komponentów kapitałowego wymogu wypłacalności na podstawie danych z lat 2016 i 2017. Otrzymane wnioski mogą być przydatne podmiotom rynku ubezpieczeniowego, środowisku naukowemu, a także klientom poszukującym transparentności w zakresie wypłacalności zakładów ubezpieczeń
DOIDOI:10.15611/pn.2018.541.08
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/140547
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Jaskiewicz_Analiza_wyplacalnosci_zakladow_ubezpieczen.pdf 1,99 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back