Kreatywność - główne trendy i problemy badawcze

Letycja Sołoducho-Pelc

Abstract

The spread of execution capabilities and shorter life cycle of products and technologies gave rise to a rapid growth in interest in innovations. The generation of new ideas in an increasingly fierce competitive fight became a strategic weapon, whose success depends on the creativeness of the initiators. The article is aimed at setting directions of research on creativeness in management sciences. As a research method, the article uses the Polish and world literature review. Summing up the results of research, it may be said that creativeness is an ability characterized by limitations as well as the lack of obstacles in its development. In further research on creativeness there are more questions than answers. Organisations do not only face the challenge of launching, maintenance and development of creativeness of people and teams. The necessity for creativeness management acquires a strategic significance. However, primarily the implementation of breakthrough ideas, in the light of empirical research, constitutes the greatest barrier to innovativeness.
Autor Letycja Sołoducho-Pelc (NE / KZS)
Letycja Sołoducho-Pelc
- Katedra Zarządzania Strategicznego
Inne wersje tytułuCreativeness. Major Trends and Research Problems
Tytuł czasopisma/seriiStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Rok wydania2018
Nr162
Paginacja25-37
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimkreatywność, innowacyjność, zarządzanie, zarządzanie kreatywnością, twórczość
Słowa kluczowe w języku angielskimcreativeness, innovativeness, management, creativeness management, creation
Streszczenie w języku polskimRozpowszechnienie umiejętności wykonawczych (execution capabilities) i skracanie cyklu życia produktów i technologii wywołały raptowny wzrost zainteresowania innowacjami. W coraz ostrzejszej walce konkurencyjnej generowanie nowych pomysłów stało się strategiczną bronią, której sukces zależy od kreatywności ich twórców. Artykuł ma na celu określenie kierunków badań w obszarze kreatywności w naukach o zarządzaniu. W artykule, jako metodę badawczą, wykorzystano przegląd literatury polskiej i światowej. Podsumowując rezultaty badań można zauważyć, że kreatywność jawi się jako umiejętność, którą cechują zarówno ograniczenia, jak i brak przeszkód dla jej rozwoju. W dalszych badaniach nad kreatywnością nasuwa się więcej pytań niż odpowiedzi. Organizacje stają przed wyzwaniem nie tylko uruchamiania, podtrzymywania i rozwijania kreatywności ludzi i zespołów. Strategicznego znaczenia nabiera konieczność zarządzania kreatywnością. Jednak przede wszystkim wdrażanie przełomowych idei w życie, w świetle badań empirycznych, stanowi największą barierę innowacyjności.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/162.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-09-19)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót