Kreatywność - główne trendy i problemy badawcze

Letycja Sołoducho-Pelc

Abstract

The spread of execution capabilities and shorter life cycle of products and technologies gave rise to a rapid growth in interest in innovations. The generation of new ideas in an increasingly fierce competitive fight became a strategic weapon, whose success depends on the creativeness of the initiators. The article is aimed at setting directions of research on creativeness in management sciences. As a research method, the article uses the Polish and world literature review. Summing up the results of research, it may be said that creativeness is an ability characterized by limitations as well as the lack of obstacles in its development. In further research on creativeness there are more questions than answers. Organisations do not only face the challenge of launching, maintenance and development of creativeness of people and teams. The necessity for creativeness management acquires a strategic significance. However, primarily the implementation of breakthrough ideas, in the light of empirical research, constitutes the greatest barrier to innovativeness.
Author Letycja Sołoducho-Pelc (ES / DSMa)
Letycja Sołoducho-Pelc,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsCreativeness. Major Trends and Research Problems
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Issue year2018
No162
Pages25-37
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishkreatywność, innowacyjność, zarządzanie, zarządzanie kreatywnością, twórczość
Keywords in Englishcreativeness, innovativeness, management, creativeness management, creation
Abstract in PolishRozpowszechnienie umiejętności wykonawczych (execution capabilities) i skracanie cyklu życia produktów i technologii wywołały raptowny wzrost zainteresowania innowacjami. W coraz ostrzejszej walce konkurencyjnej generowanie nowych pomysłów stało się strategiczną bronią, której sukces zależy od kreatywności ich twórców. Artykuł ma na celu określenie kierunków badań w obszarze kreatywności w naukach o zarządzaniu. W artykule, jako metodę badawczą, wykorzystano przegląd literatury polskiej i światowej. Podsumowując rezultaty badań można zauważyć, że kreatywność jawi się jako umiejętność, którą cechują zarówno ograniczenia, jak i brak przeszkód dla jej rozwoju. W dalszych badaniach nad kreatywnością nasuwa się więcej pytań niż odpowiedzi. Organizacje stają przed wyzwaniem nie tylko uruchamiania, podtrzymywania i rozwijania kreatywności ludzi i zespołów. Strategicznego znaczenia nabiera konieczność zarządzania kreatywnością. Jednak przede wszystkim wdrażanie przełomowych idei w życie, w świetle badań empirycznych, stanowi największą barierę innowacyjności.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/162.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back