Atrakcyjność lokalizacyjna południowej części Wrocławia i jej związek z zagospodarowaniem przestrzennym w świetle założeń koncepcji miasta zwartego

Alicja Zakrzewska-Półtorak

Abstract

In this paper the author assessed the relations between the location attractiveness of the southern part of Wrocław and the spatial development of this area. The study (2010-2016) was conducted with a special focus on the possibility of using a compact city concept, whose implementation could contribute to the increase of the attractiveness of this area. The subject of the study is the southern part of Wrocław, according to the delimitation described in the paper. The author used a descriptive method, an inference based on the case studies and simple statistical methods.
Author Alicja Zakrzewska-Półtorak (ES / DSEaLGA)
Alicja Zakrzewska-Półtorak,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Other language title versionsLocation attractiveness of the southern part of Wrocław and its relations with spatial development in the light of the assumptions of the compact city concept
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No365
Pages78-92
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishmiasto zwarte, lokalizacja działalności, atrakcyjność inwestycyjna i mieszkaniowa, ład przestrzenny
Keywords in Englishcompact city, business location, investment and housing attractiveness, spatial order
Abstract in PolishW artykule oceniono związek między atrakcyjnością lokalizacji w południowej części Wrocławia a zagospodarowaniem przestrzennym tego obszaru. Badanie (w latach 2010-2016) przeprowadzono ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania założeń koncepcji miasta zwartego, których wdrożenie mogłoby się przyczynić do wzrostu atrakcyjności tego obszaru. Przedmiotem badania jest południowa część Wrocławia według delimitacji opisanej w artykule. Zastosowane metody to metoda opisowa, wnioskowanie na podstawie studiów przypadków i proste metody statystyczne.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_361_380/SE_365/05.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-08-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back