Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego

Stanisław Wieteska , Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska , Agnieszka Czajkowska

Abstract

The financial crisis of years 2007-2009 led to important actions (through appropriate directives) aimed at protecting the consumer as the weaker side to the loan agreement. On the mortgage loan intermediaries, apart from many requirements, an obligation to conclude a liability insurance contract was imposed. The article focuses on the debatable parameters of this insurance, i.e. the scope of insurance coverage, guarantee sum, premium and liquidation costs. Compulsory insurance of liability of mortgage loan intermediary is a new product on the insurance market that protects another group of social trust
Author Stanisław Wieteska
Stanisław Wieteska,,
-
, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska (MISaF / IZF / DoI)
Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska,,
- Department of Insurance
, Agnieszka Czajkowska - University of Lodz (UŁ)
Agnieszka Czajkowska,,
-
Other language title versionsThe mortgage loan intermediary liability insurance
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No541
Pages295-311
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishpośrednicy kredytu hipotecznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ryzyko
Keywords in Englishmortgage loan intermediary, liability insurance, risk
Abstract in PolishKryzys finansowy z lat 2007-2009 doprowadził do tego, że za pomocą odpowiednich dyrektyw podjęto radykalne działania mające na celu ochronę konsumenta jako słabszej strony umowy kredytowej. Wśród wielu decyzji szczególną uwagę zwrócono na sposób zawierania przez pośredników umów kredytów hipotecznych. Na pośredników kredytu hipotecznego, oprócz wielu wymagań, nałożono obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Artykuł naświetla problematykę kredytów hipotecznych w Polsce i obszernie ustosunkowuje się do treści zapisów zawartych w aktach prawnych. W szczególności zwrócono w nim uwagę na dyskusyjne parametry tego ubezpieczenia, tj. zakres ochrony ubezpieczeniowej, pole ubezpieczeniowe, sumę gwarancyjną, składkę i koszty likwidacji. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej pośredników kredytu hipotecznego jest nowym produktem na rynku ubezpieczeń, chroniącym kolejną grupę zaufania społecznego
DOIDOI:10.15611/pn.2018.541.23
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/140563
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Wieteska_Kowalczyk-Rolczynska_Czajkowska_Ubezpieczenie_odpowiedzialnosci_cywilnej.pdf 950,46 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back