Dzielenie się wiedzą jako innowacja kreowania budżetu obywatelskiego wspierana przez technologię Web 2.0

Krzysztof Hauke

Abstract

Knowledge in the information society determines its development. People who have knowledge become innovative. They can create new solutions, offer products and services for recipients. However, people are aware that their knowledge determines their value in a competitive economy. You can see that people are reluctant to share their knowledge. Traditional tools become insufficient to gain knowledge from people. Use other tools with which people will try to share knowledge. This knowledge will allow for constant development of the economy. The article will discuss the problem of knowledge sharing by members of the information society through the tools of Web 2.0 technology. The recipient, often unknowingly, using these tools very willingly shares knowledge. An example and at the same time a social phenomenon may be the use of social networks or sharing in various types of discussion forums. People are involved in solving the problems of the environment in an unconscious way for them to share their knowledge. From the point of view of organizing this type of behavior, people can be an inspiration for them to act in an innovative way. Innovations will allow the recipient to offer what he or she actually needs, sometimes not even able to articulate it.
Author Krzysztof Hauke (MISaF / IBI / DBIiM)
Krzysztof Hauke,,
- Department of Business Intelligence in Management
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2018
Vol45
No1
Pages157-170
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishinnowacyjność, zarządzanie wiedzą – dzielenie się wiedzą, technologia Web 2.0, budżet obywatelski
Keywords in Englishinnovation, knowledge management – knowledge sharing, Web 2.0 technology
Abstract in PolishWiedza w społeczeństwie informacyjnym stanowi o jego rozwoju. Ludzie, którzy posiadają wiedzę stają się innowacyjni. Mogą kreować nowe rozwiązania, oferować produkty, usługi dla odbiorców. Jednak ludzie mają świadomość tego, że posiadana przez nich wiedza stanowi o ich wartości w gospodarce konkurencyjnej. Można zauważyć, że ludzie niechętnie dzielą się posiadaną wiedzą. Tradycyjne narzędzia stają się niewystarczające do tego, aby pozyskiwać od ludzi wiedzę. Należy wykorzystać inne narzędzia za pomocą, których ludzie będą starali się dzielić wiedzą. Wiedza ta pozwoli na stały rozwój gospodarki. W artykule zostanie omówiony problem dzielenia się wiedzą przez członków społeczeństwa informacyjnego poprzez narzędzia technologii Web 2.0 w obszarze budżetu obywatelskiego. Odbiorca, często nieświadomie, korzystając z tych narzędzi bardzo chętnie dzieli się wiedzą. Przykładem i jednocześnie fenomenem o charakterze społecznym może być korzystanie z portali społecznościowych czy udzielanie się na różnego rodzaju forach dyskusyjnych. Ludzie angażując się w rozwiązywanie problemów otoczenia w sposób nieświadomy dla nich dzielą się wiedzą. Z punktu widzenia organizacji tego typu zachowania ludzi mogą być dla nich inspiracją do działań o charakterze innowacyjnym. Innowacje będą pozwalały oferować odbiorcy to, czego on aktualnie potrzebuje, czasem nawet nie potrafiąc tego do końca wyartykułować.
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-45.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 20-11-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 20-11-2018, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back