Zarządzanie zmianą w jednoosobowej działalności gospodarczej operującej w przestrzeni wirtualnej

Mirosław Moroz

Abstract

The volatility of the environment, as well as creating changes in the company, implies the need for continuous change management. The paper raised the research problem of change management in a one-man company operating in the virtual space, so in the environment of high and unpredictable dynamics of change. The aim of the paper is to analyse the factors that positively and negatively affect the ability to take account of changes in the functioning of a one-man undertaking, operating in the virtual space. Two research methods were applied: the critical analysis of documentation and the method of the categorised interview. Findings show that running an Internet business is bringing challenges on account of the perception and implementing changes. However, on the other hand, automate activities based on software applications, as well as using external services allow for the smooth implementation of the changes even in one-band companies
Author Mirosław Moroz (ES / DEaOE)
Mirosław Moroz,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Other language title versionsChange management in a one-man company operating in the virtual space
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No463
Pages56-66
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie zmianą, przedsiębiorstwo jednoosobowe, elastyczność przedsiębiorstwa, e-commerce, sklep internetowy
Keywords in Englishchange management, one-man company, business flexibility, e-commerce, e-shop
Abstract in PolishZmienność otoczenia, jak również kreowanie zmian w samym przedsiębiorstwie pociąga za sobą konieczność bezustannego zarządzania zmianami. W artykule podjęto problem badawczy zarządzania zmianami w jednoosobowym przedsiębiorstwie działającym w przestrzeni wirtualnej, a więc środowisku o wysokiej i nieprzewidywalnej dynamice zmian. Celem artykułu jest jakościowa analiza czynników utrudniających i ułatwiających wdrażanie zmian przez przedsiębiorstwo jednoosobowe działające w przestrzeni wirtualnej. Zastosowano dwie metody badawcze: krytyczną analizę dokumentacji oraz metodę wywiadu skategoryzowanego. Wyniki badań wskazują, że prowadzenie biznesu internetowego niesie wyzwania ze względu na percepcję i wdrażanie zmian. Z drugiej jednak strony automatyzacja działalności w oparciu o stosowane oprogramowanie, jak również posiłkowanie się usługami zewnętrznymi pozwala na sprawne wdrażanie zmian nawet w przedsiębiorstwach jednoosobowych
DOIDOI:10.15611/pn.2017.463.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40948
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Moroz_zarzadzanie_zmiana_w_jednoosobwej_dzialalnosci.pdf 355,85 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back