Praca emocjonalna w organizacji – ujęcie psychodynamiczne

Adela Barabasz

Abstract

The topic of emotions in the workplace is beginning to draw attention of researchers and theorists. In many work settings, employees are expected to exert effort in the management of emotions in order to conform to the norms of organizations. This is called emotional labor, a term coined by Hochschild [1983]. Emotional labor is the display of expected emotions by service agents during service encounters. The article reviews and compares different ways of conceptualizing emotional labor. It presents theoretical backgrounds concerning emotions, emotional labor and defence mechanisms and the consequences of emotional labor for both employees and organizations. In conclusion some problems and future research directions are put forward.
Author Adela Barabasz (MISaF / IOaM / KPSZ)
Adela Barabasz,,
- Katedra Projektowania Systemów Zarządzania
Other language title versionsEmotional labor in an organization – psychodynamic approach
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No496
Pages9-19
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishemocje, praca emocjonalna, mechanizmy obronne, zarządzanie, organizacja
Keywords in Englishemotions, emotional labor, defence mechanisms, management, organization
Abstract in PolishZagadnienie emocji i pracy emocjonalnej przyciąga coraz większą uwagę badaczy oraz praktyków. Obecnie od pracowników oczekuje się, że będą prezentowali swoje reakcje emocjonalne zgodnie ze standardami przyjętymi w danej kulturze i obowiązującymi w danej organizacji, gdyż są przypisane do określonej roli zawodowej. Pracownicy w trakcie kontaktów z klientami powinni wykonywać wysiłek polegający na kontrolowaniu i dostosowywaniu reakcji emocjonalnych do potrzeb sytuacji. W artykule przedstawiono ogólnie znaczenie emocji w organizacji oraz rolę mechanizmów obronnych. Omówiono pojęcie pracy emocjonalnej w klasycznym rozumieniu zaproponowanym przez Arlie R. Hochschild oraz znaczenie mechanizmów obronnych w kontekście funkcjonowania organizacji. Artykuł kończą uwagi dotyczące kierunków badań, jakie warto podjąć dla lepszego zrozumienia emocjonalnych aspektów funkcjonowania organizacji, z uwzględnieniem krótko- i długoterminowych skutków pracy emocjonalnej w perspektywie jednostkowej i dla całej organizacji.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.496.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/47810
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Barabasz_praca_emocjonalna_w_organizacji_ujecie_psychodynamiczne.pdf 797 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back