Doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym z użyciem metody 5S

Daniel Mucha , Stanisław Nowosielski

Abstract

The article presents and critically analyzes the method of using the 5S method in the studied production company and indicates the possibilities of its application development, from the current point solution to the process solution. An integrated approach to the combined use of the Lean management concept tools with other improvement tools functioning in the analyzed enterprise was proposed. A description of the problem, using various tools to solve it, is presented. It has been found that bottom-up initiatives, which also include actions related to the 5S method, may provide an impulse to apply various, combined ways to improve processes. For the preparation of the article the method of analysis and criticism of the literature as well as the case study method were used
Author Daniel Mucha (WUE)
Daniel Mucha,,
- Wrocław University of Economics
, Stanisław Nowosielski (ES / DEaOE)
Stanisław Nowosielski,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Other language title versionsImproving processes in a production enterprise using the 5S method
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No12
Pages303-313
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdoskonalenie procesów, lean management, 5S
Keywords in Englishprocess improvement, lean management, 5S
Abstract in PolishW artykule przedstawiono i poddano krytycznej analizie sposób wykorzystania metody 5S w badanym przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz wskazano możliwości rozwoju jej zastosowania, od stosowanego obecnie rozwiązania punktowego do procesowego. Zaproponowano zintegrowane podejście do łącznego wykorzystania narzędzi koncepcji Lean management z innymi narzędziami doskonalenia, funkcjonującymi w analizowanym przedsiębiorstwie. Zaprezentowano opis problemu, wykorzystującego różne narzędzia do jego rozwiązania. Stwierdzono, że impulsem do zastosowania różnych, kombinowanych sposobów doskonalenia procesów mogą być inicjatywy oddolne, do których zaliczają się również działania związane z metodą 5S. Dla przygotowania artykułu wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metodę case study
Languagepl polski
File
Mucha_Nowosielski_Doskonalenie_procesow_w_przedsiebiorstwie.pdf 199,71 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back