Bańki spekulacyjne na rynku nieruchomości w XXI wieku w Polsce

Karolina Zielińska

Abstract

Speculative bubble has appeared on various markets since the dawn of time. It has many definitions and causes, among which human greed is the most important. Speculative bubble in the real estate market in Poland took place in the first decade of the 21st century. Although it was not as severe as in the US, housing prices have increased significantly. Upward tendencies apparently differed from the long-term trend. This resulted in the retention of the real estate market for several subsequent years. The main purpose of the article is to look at the current situation on the real estate market in Poland in 2011-2017 and to find similarities and differences by analogy with historical data from the speculative bubble from the first decade of the 21st century. The article compares the annual data from 2004-2010 and 2011-2018 using data from the reports of the Polish Bank Association, the National Bank of Poland and the Central Statistical Office.
Autor Karolina Zielińska (UE)
Karolina Zielińska
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Inne wersje tytułuSpeculative bubbles in the real estate market in the 21st century in Poland
Paginacja122-131
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Książka Pauka Marek, Luty Piotr (red.): Finanse, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957371, 131 s.
Pauka_Luty_Finanse_2018.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność na wydziale)
Słowa kluczowe w języku polskimbańka spekulacyjna, rynek nieruchomości, ceny mieszkań
Słowa kluczowe w języku angielskimspeculative bubble, real estate market, price of flats
Streszczenie w języku polskimBańka spekulacyjna pojawia się na różnych rynkach od wieków. Ma wiele definicji i wiele przyczyn, wśród których najważniejszą jest ludzka chciwość. Bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości w Polsce pojawiła się w pierwszej dekadzie XXI wieku. Choć nie była tak dotkliwa jak w USA, ceny mieszkań znacznie wzrosły. Tendencje wzrostowe widocznie odbiegały od długookresowego trendu. Głównym celem artykułu jest zbadanie sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce w latach 2011-2017 oraz odnalezienie, za pomocą analogii historycznej, podobieństw i różnic względem bańki spekulacyjnej z pierwszej dekady XXI wieku. W artykule porównano roczne dane z lat 2004- 2010 oraz 2011-2017, wykorzystując dane z raportów Związku Banków Polskich, Narodowego Banku Polskiego i GUS-u.
Językpl polski
Plik
Zielinska_Banki_spekulacyjne_na_rynku_nieruchomosci.pdf 1,32 MB
Punktacja (całkowita)20
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót