Schyłek informacyjnej funkcji bilansu – ujęcie cybernetyczne

Alicja Mazur

Abstract

Balance as the most important part of a financial report has been, ever since it was first made, the major place of the information function implementation. Globalisation and the development of capital markets made the information needs on the part of financial report readers increase considerably. Besides numbers they need more and more explanations on the ways how to do business, on its multidimensional effects as well as prospects for corporate value creation in the future. The article attempts to verify the thesis: balance as the major element of a financial report does not provide enough information allowing for the forecasting of the future situation of the entity. In this connection, it focuses on a cybernetic approach to enterprise. The conclusions indicate that the non-financial information in the form of verbal description is more and more often the major place of the information function implementation.
Author Alicja Mazur (MISaF / IR / KRFiK)
Alicja Mazur,,
- Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
Other language title versionsDecline in Information Function of Balance. Cybernetic Approach
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Issue year2018
No160
Pages123-136
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishbilans, funkcja informacyjna, raportowanie zintegrowane, narracja w rachunkowości
Keywords in Englishbalance, information function, integrated reporting, narration in accounting
Abstract in PolishBilans, jako najważniejsza część sprawozdania finansowego, od początków jego sporządzania był głównym obszarem realizacji przez przedsiębiorstwa funkcji informacyjnej. Globalizacja i rozwój rynków kapitałowych sprawiły, że potrzeby informacyjne czytelników sprawozdania finansowego znacznie wzrosły. Obok liczb potrzebują oni coraz więcej wyjaśnień dotyczących sposobu prowadzenia dzia- łalności, wielowymiarowych efektów tej działalności oraz perspektyw do budowania wartości przedsiębiorstwa w przyszłości. W artykule podjęto próbę weryfikacji hipotezy: bilans jako główny element sprawozdania finansowego nie przekazuje wystarczających informacji umożliwiających prognozowanie przyszłej sytuacji jednostki. W tym celu skupiono uwagę na cybernetycznym spojrzeniu na przedsiębiorstwo. We wnioskach wskazano, że informacja niefinansowa w postaci opisu słownego staje się coraz częściej głównym sposobem realizacji funkcji informacyjnej.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/08_Mazur.pdf
Languagepl polski
File
Mazur_Schyłek_ informacyjnej_ funkcji2018.pdf 177,47 KB
Score (nominal)12
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back