Możliwość wykorzystania instrumentów zwrotnych w projektach dotyczących rozwoju zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

Bartosz Bartniczak

Abstract

In the 2014-2020 financial perspective, the European Union is seeking the widest possible use of financial instruments in the implementation of the Structural Funds. Within every investment priority examinations showing in which specific projects feedback instruments can be used, should be conducted. The aim of the article is to indicate whether within the investment priority involved with sustainable multi-modal urban mobility the use of financial instruments is justified
Autor Bartosz Bartniczak (EZiT / KZJiS)
Bartosz Bartniczak
- Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
Inne wersje tytułuThe abiblity to use financial instruments in projects relating to sustainable multi-model urban mobility
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Nr409
Paginacja155-163
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskiminstrumenty zwrotne, transport, mobilność, regionalne programy operacyjne
Słowa kluczowe w języku angielskimfeedback instruments, transport, mobility, regional operational programmes
Streszczenie w języku polskimW perspektywie finansowej 2014-2020 Unia Europejska poszukuje jak najszerszych możliwości wykorzystania instrumentów zwrotnych we wdrażaniu funduszy strukturalnych. Każdy priorytet inwestycyjny wymaga przeprowadzenia analiz pokazujących, w których projektach istnieje możliwość wykorzystania instrumentów zwrotnych. Celem artykułu jest zidentyfikowanie, czy w ramach priorytetu inwestycyjnego dotyczącego rozwoju zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej uzasadnione jest zastosowanie instrumentów zwrotnych
DOIDOI:10.15611/pn.2015.409.11
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Bartniczak_Mozliwosc_wykorzystania_instrumentow_zwrotnych_w.pdf 340,02 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót