Koncepcja specjalności doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami na kierunku finanse i rachunkowość

Marcin Klinowski

Abstract

The aim of this study is to present and analyze the concept and content of teaching in the concept of tax advisory and tax management specialization. This specialization is offered to students of postgraduate studies in finance and accountancy major at the Faculty of Management, IT and Finance at Wrocław University of Economics. The general purpose of the specialization is to provide detailed knowledge and skills in the field of tax analysis, tax management, tax proceedings and inspection, analyses and tax decisions and business activity audit. Training within the specialization should be practical, closely linked to the requirements of the employers. It is also important that selection of appropriate pedagogical approaches can be crucial for the achievement of the intended specialization effects.
Author Marcin Klinowski (MISaF / IR / DoCMAaC)
Marcin Klinowski,,
- Department of Costing, Management Accounting and Control
Journal seriesFolia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, ISSN 2081-0644, e-ISSN 2300-5386, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol344 (91)
No2
Pages41-48
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpodatki, rachunkowość, koncepcja nauczania, metodyka zajęć
Keywords in Englishtaxes, accounting, teaching concept, methodology of lessons
Abstract in Polish Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza koncepcji oraz treści nauczania na specjalności doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami. Jest ona oferowana na studiach drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalność zorientowana jest na specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu analizy podatkowej, narzędzi zarządzania podatkami, a także z zakresu postępowania i kontroli podatkowej oraz analizy decyzyjnej i modeli biznesu. Dobór odpowiednich metod dydaktycznych może okazać się kluczowy dla osiągnięcia zakładanych efektów specjalności. Przy ich doborze należy wziąć pod uwagę przed wszystkim specyfikę specjalności, treści programowe poszczególnych przedmiotów oraz percepcję studentów. Nieustające doskonalenie procesu dydaktycznego decyduje bowiem o przydatności i atrakcyjności oferty kształcenia dla studentów.
DOIDOI:10.21005/oe.2018.91.2.05
Languagepl polski
File
Klinowski_Koncepcja_Specjalnosci_Doraztwo_Podatkowe.pdf 133,71 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 21-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 21-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back