Współczesny regionalizm handlowy na przykładzie Aliansu Pacyficznego

Sebastian Bobowski

Abstract

The Pacific Alliance was established in 2011 as a regional integration initiative of four Latin American countries, i.e. Chile, Colombia, Mexico and Peru. Among priorities of cooperation there are as follows: promotion of trade, investment, tourism, the establishment of joint embassies, as well as integration of capital markets. The key challenges for PA are, among others, limited scope of trade interdependencies between members, the imprecise membership criteria, and the Asian domination in trans-Pacific economic architecture. The aim of the article is to study origins, key attributes and challenges of Pacific Alliance, taking into account the perspective of the Asia-Pacific region. The article uses the following research methods: primary source analysis, statistical-descriptive analysis, comparative analysis.
Author Sebastian Bobowski (ES / DIER)
Sebastian Bobowski,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsContemporary trade regionalism on the example of Pacific Alliance
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No4 (16)
Pages142-155
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishAlians Pacyficzny, regionalizm handlowy, integracja gospodarcza
Keywords in EnglishPacific Alliance, trade regionalism, economic integration
Abstract in PolishAlians Pacyficzny powstał w 2011 roku jako regionalna inicjatywa integracyjna czterech państw Ameryki Łacińskiej, tj. Chile, Kolumbii, Meksyku i Peru. Pośród priorytetów współpracy wskazuje się na promocję oferty handlowej, inwestycyjnej, turystycznej, ustanawianie wspólnych placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz integrację rynków kapitałowych. Wyzwanie stanowią m.in. ograniczony zakres współzależności handlowych, nieprecyzyjne kryteria członkostwa oraz azjatycka dominacja w transpacyficznej architekturze gospodarczej. Celem artykułu jest przybliżenie genezy, kluczowych atrybutów oraz wyzwań stojących przed Aliansem Pacyficznym, z uwzględnieniem perspektywy regionu Azji- -Pacyfiku. W artykule posłużono się następującymi metodami badawczymi: analiza źródeł pierwotnych, analiza statystyczno-opisowa, analiza porównawcza.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.4.11
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bobowski_Wspolczesny_regionalizm_handlowy_na_przykladzie.pdf 1,44 MB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back