Współczesny regionalizm handlowy na przykładzie Aliansu Pacyficznego

Sebastian Bobowski

Abstract

The Pacific Alliance was established in 2011 as a regional integration initiative of four Latin American countries, i.e. Chile, Colombia, Mexico and Peru. Among priorities of cooperation there are as follows: promotion of trade, investment, tourism, the establishment of joint embassies, as well as integration of capital markets. The key challenges for PA are, among others, limited scope of trade interdependencies between members, the imprecise membership criteria, and the Asian domination in trans-Pacific economic architecture. The aim of the article is to study origins, key attributes and challenges of Pacific Alliance, taking into account the perspective of the Asia-Pacific region. The article uses the following research methods: primary source analysis, statistical-descriptive analysis, comparative analysis.
Autor Sebastian Bobowski (NE / KMSG)
Sebastian Bobowski
- Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Inne wersje tytułuContemporary trade regionalism on the example of Pacific Alliance
Tytuł czasopisma/seriiEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Rok wydania2017
Nr4 (16)
Paginacja142-155
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimAlians Pacyficzny, regionalizm handlowy, integracja gospodarcza
Słowa kluczowe w języku angielskimPacific Alliance, trade regionalism, economic integration
Streszczenie w języku polskimAlians Pacyficzny powstał w 2011 roku jako regionalna inicjatywa integracyjna czterech państw Ameryki Łacińskiej, tj. Chile, Kolumbii, Meksyku i Peru. Pośród priorytetów współpracy wskazuje się na promocję oferty handlowej, inwestycyjnej, turystycznej, ustanawianie wspólnych placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz integrację rynków kapitałowych. Wyzwanie stanowią m.in. ograniczony zakres współzależności handlowych, nieprecyzyjne kryteria członkostwa oraz azjatycka dominacja w transpacyficznej architekturze gospodarczej. Celem artykułu jest przybliżenie genezy, kluczowych atrybutów oraz wyzwań stojących przed Aliansem Pacyficznym, z uwzględnieniem perspektywy regionu Azji- -Pacyfiku. W artykule posłużono się następującymi metodami badawczymi: analiza źródeł pierwotnych, analiza statystyczno-opisowa, analiza porównawcza.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.4.11
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Bobowski_Wspolczesny_regionalizm_handlowy_na_przykladzie.pdf 1,44 MB
Punktacja (całkowita)11
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót