Polish farm labour from the perspective of agricultural worker cooperatives

Małgorzata Matyja

Abstract

W artykule skupiono się na porównaniu wielkości zasobów pracy pomiędzy spółdzielniami i innymi typami przedsiębiorstw w polskim rolnictwie. W szczególności celem artykułu było przeanalizowanie wynikających z tego różnic w kontekście zatrudnienia. Analiza empiryczna została wykonana na przykładzie polskich rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz innych podmiotów rolnych. Artykuł przynosi odpowiedzi na następujące pytania badawcze: czy rolnicze spółdzielnie produkcyjne zapewniają większe zatrudnienie niż pozostałe podmioty rolne? Jaki był i jaki będzie poziom zatrudnienia w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i innych podmiotach rolnych? Jak poziom zatrudnienia wpływa na rentowność rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych podmiotów rolnych? Wnioski zostały opracowane na podstawie analizy „Lista 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych” przygotowanej przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Podmiotami analizy były następujące przedsiębiorstwa rolne: rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółki skarbu państwa, indywidualne gospodarstwa rolne, spółki prywatne i inne podmioty rolne. Zakres czasowy badań obejmował lata 2009–2015. W porównaniach wykorzystano analizę wariancji, metodę ekstrapolacji oraz analizę korelacji. Najważniejszy wniosek jest taki, że nie występują jasne, istotne różnice pomiędzy rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi i innymi podmiotami rolnymi w kontekście poziomu zatrudnienia, jego wpływu na rentowność oraz częściowo jego wzrostu. Jednak niektóre ze spółdzielni są zdolne do kreowania nowych miejsc pracy. Ponadto potrafią zwiększać rentowność sprzedaży wraz ze wzrostem zatrudnienia i utrzymywać dotychczasowe miejsca pracy nawet w czasach globalnego kryzysu.
Author Małgorzata Matyja (EaE / IES / DMaFE)
Małgorzata Matyja,,
- Department of Management and Food Economy
Journal seriesWieś i Rolnictwo, ISSN 0137-1673, (B 14 pkt)
Issue year2017
No3(176)
Pages71-95
Publication size in sheets1.2
Keywords in Polishrolnicze spółdzielnie produkcyjne, podmioty rolne, zatrudnienie, rentowność
Keywords in Englishagricultural production cooperatives, farming entities, employment, profitability
DOIDOI:10.7366/wir032017/04
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back