Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w Polsce w kontekście rozwoju mechanizmów prywatnego finansowania opieki zdrowotnej

Marta Borda

Abstract

Despite theoretically wide scope of health services provided by the public system, a significant percentage of the Polish households uses privately funded medical services, which are out-of-pocket financed. Direct expenses on healthcare contrary to prepaid forms often provide a sudden burden on household budgets, especially important in the case of retirees, families with many children and people with relatively low incomes. In the paper the analysis of level, dynamics and structure of available income, total expenditure and expenditure on health incurred by households, in the view of development possibilities of private healthcare financing methods was conducted. The obtained results identify types of households, whose financial situation allows to increase health expenditure and accumulate savings on health purposes, as well as those categories of households, whose financial condition strongly limits possibilities of purchasing private health insurance or accumulation of savings to cover future healthcare expenses
Author Marta Borda (MISaF / IZF / KU)
Marta Borda,,
- Katedra Ubezpieczeń
Other language title versionsFinancial situation of households in Poland in the context of development of private healthcare financing mechanisms
Journal seriesPraca i Zabezpieczenie Społeczne, ISSN 0032-6186, (B 8 pkt)
Issue year2015
No8 [CD]
Pages1-13
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishgospodarstwo domowe, wydatki na zdrowie, finansowanie opieki zdrowotnej
Keywords in Englishhousehold, health expenditure, healthcare financing
Abstract in PolishPomimo teoretycznie szerokiego zakresu świadczeń zdrowotnych finansowanych w ramach systemu publicznego, znaczny odsetek polskich gospodarstw domowych korzysta z prywatnie finansowanych usług medycznych, opłacanych z własnej kieszeni. Bezpośrednie wydatki na opiekę zdrowotną, w przeciwieństwie do przedpłat, stanowią często nagłe obciążenie budżetów gospodarstw domowych, istotne zwłaszcza w przypadku emerytów, rodzin wielodzietnych oraz osób o stosunkowo niskich dochodach. W artykule przeprowadzono analizę poziomu, dynamiki i struktury dochodów rozporządzalnych, wydatków ogółem oraz wydatków na zdrowie ponoszonych przez gospodarstwa domowe, pod kątem możliwości rozwoju metod prywatnego finansowania opieki zdrowotnej. Otrzymane wyniki identyfikują typy gospodarstw domowych, których sytuacja finansowa pozwala na zwiększanie wydatków na zdrowie oraz gromadzenie oszczędności na cele zdrowotne, jak również te kategorie gospodarstw, których kondycja finansowa zdecydowanie ogranicza możliwości nabycia prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, czy gromadzenia oszczędności na pokrycie przyszłych wydatków zdrowotnych
URL http://www.pizs.pl/files/723397080/file/2_sytuacja_finansowa_gospodarstw.pdf
Languagepl polski
File
Borda_Sytuacja_finansowa_gospodarstw2015.pdf 845,48 KB
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back