InsurTechowe trendy na rynku ubezpieczeniowym

Robert Kurek

Abstract

Combination of modern solutions, new technologies and insurance (InsurTech) is the manifestation of innovation, as well as the sign of present times. Telematics and the socalled Internet of Things have already been widely applied for the benefit of insurance sector. The application of solutions based on blockchain, biometric and voice identification, intelligent OCR (Optical Character Recognition) systems, or virtual reality are also of interest to many companies. Equally important are, and will be, the technologies using artificial intelligence in the process of sales or decision making, as well as the advanced analytics (big data). The number of solutions in the area of new technologies, which are successfully used in the insurance industry worldwide, is growing along with the development of the Internet, social and communication media. On the one hand, they make life easier for clients, and on the other, they can influence the level of premiums or the amount of compensations paid
Author Robert Kurek (EMaT / DFaA)
Robert Kurek,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsInsurTech trends on the insurance market
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No541
Pages138-146
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishFinTech, InsurTech, rynek ubezpieczeniowy
Keywords in EnglishFinTech, InsurTech, insurance market
Abstract in PolishPołączenie nowoczesnych rozwiązań, nowych technologii i ubezpieczeń (InsurTech) jest zarówno przejawem innowacyjności, jak i znakiem czasów. Telematyka i tzw. Internet rzeczy w służbie ubezpieczeń znalazły już szerokie wykorzystanie. Zastosowanie rozwiązań opartych na blockchainie, identyfikacji biometrycznej oraz głosowej, inteligentnych systemach OCR (Optical Character Recognition) czy rzeczywistość wirtualna także są przedmiotem zainteresowania wielu firm. Istotne są i będą technologie wykorzystujące sztuczną inteligencję w procesie sprzedaży lub podejmowania decyzji, a także zaawansowana analityka (Big Data). Liczba rozwiązań z zakresu nowych technologii, które z powodzeniem wykorzystywane są w branży ubezpieczeniowej na całym świecie, rośnie wraz z rozwojem Internetu, mediów społecznościowych i nośników komunikacji. Z jednej strony ułatwiają one życie klientom, z drugiej mogą wpływać na wysokość składek lub kwoty wypłacanych odszkodowań
DOIDOI:10.15611/pn.2018.541.10
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/140549
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kurek_InsurTechowe_trendy_na_rynku_ubezpieczeniowym.pdf 820,99 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back