Mikroekonometria a rachunkowość empiryczna

Edward Nowak

Abstract

The analysis of the company’s activities is an important task for managers and business managers. The purpose of this analysis is to evaluate the results achieved and the effectiveness of the use of resources. The main source of information on business results is accounting, which provides empirical data presenting the states of various economic phenomena: assets and liabilities, as well as revenues and costs. Empirical data resulting from the measurement in the accounting system may be further processed in the econometric modeling process. This greatly increases the usefulness of financial information for various business stakeholders. This article is devoted to the issue of the use of empirical data derived from accounting in econometric modeling in an enterprise.
Author Edward Nowak (MISaF / IR / KRC)
Edward Nowak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsMicroeconometrics and empirical accounting
Journal seriesStudia i Prace WNEiZ US, [Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania do 2015], ISSN 2450-7733, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2018
No54/3
Pages293-302
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdane empiryczne, modele mikroekonometryczne, system rachunkowości, modelowanie w przedsiębiorstwie, analiza działalności
Keywords in Englishempirical data, microeconometric models, accounting system, enterprise modeling, business analysis
Abstract in PolishAnaliza działalności przedsiębiorstwa należy do ważnych zadań kadry kierowniczej i menedżerów jednostek gospodarczych. Celem tej analizy jest ocena osiąganych rezultatów oraz efektywności wykorzystania posiadanych zasobów. Głównym źródłem informacji dotyczących rezultatów działalności przedsiębiorstwa jest rachunkowość, dostarcza bowiem ona danych empirycznych ukazujących stany różnych zjawisk ekonomicznych: aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Dane empiryczne będące wynikami pomiaru w systemie rachunkowości mogą podlegać dalszemu przetwarzaniu w procesie modelowania ekonometrycznego. To znacznie podnosi użyteczność informacji finansowych dla różnych interesariuszy jednostek gospodarczych. Problematyce wykorzystania danych empirycznych pochodzących z rachunkowości w modelowaniu ekonometrycznym w przedsiębiorstwie jest poświęcony niniejszy artykuł.
DOIDOI:10.18276/sip.2018.54/3-21
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/887/article/14767/
Languagepl polski
File
Nowak_E_Mikroekonometria_a_rachunkowosc_empiryczna.pdf of 05-10-2018
380,96 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back