System kwotowy a zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Czechach i w Polsce

Andrzej Koza

Abstract

People with disabilities are less competitive in the labor market than non-disabled people. Employers are reluctant to hire them because they are a source of additional costs. In order to increase the interest of employers in disability an obligation is imposed to employ such persons under pain of financial penalties. Such a system is called a quota scheme and is used in many countries, including Poland and the Czech Republic. In Poland quota scheme is more effective than in the Czech Republic. This is due to higher fees and the inevitability of payments, than is in the Czech Republic. Polish employers who do not employ disabled persons have to pay much higher fees to the State Fund for Rehabilitation of the Disabled People than employers in the Czech Republic.
Author Andrzej Koza (EMaT / DFaA)
Andrzej Koza,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsQuota scheme vs. employment of people with disabilities in the Czech republic and Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No395
Pages178-189
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishosoby niepełnosprawne, system kwotowy, zatrudnienie osób niepełnosprawnych
Keywords in Englishpeople with disabilities, quota schema, employment of people with disabilities
Abstract in PolishCelem niniejszego opracowania jest prezentacja systemu kwotowego oraz krytyczna analiza stosowanych w jego ramach rozwiązań instytucjonalnych i finansowych w zakresie stymulacji pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych w Czechach oraz w Polsce. Osoby niepełnosprawne są mniej konkurencyjne na rynku pracy niż osoby pełnosprawne i ich zatrudnianie wymaga różnorodnych instrumentów wsparcia. Pracodawcy często nie są wystarczająco zmotywowani do ich zatrudniania, obawiając się wzrostu kosztów i problemów organizacyjnych. W celu zwiększenia zainteresowania pracodawców osobami niepełnosprawnymi nakłada się obowiązek zatrudniania takich osób pod rygorem kar finansowych. Taki system nazywa się kwotowym i stosowany jest w wielu krajach, m.in. w Polsce i w Czechach. Jak wskazują wyniki badań zawarte w niniejszym opracowaniu,w przypadku Polski jest on bardziej skuteczny niż w Czechach. Główną przyczyną jest większa dolegliwość finansowa i nieuchronność wpłat, niż to ma miejsce w Czechach. Polscy pracodawcy za jedną niezatrudnianą osobę niepełnosprawną muszą wpłacać na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych karę dwukrotnie większą niż ciążąca na czeskich pracodawcach.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.395.17
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Koza_System_kwotowy_a_zatrudnienie_osob.pdf 307,3 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrFinanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. Tom 1. Finanse
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back