Ocena zmian w procesie starzenia się ludności w regionach krajów Grupy Wyszehradzkiej z zastosowaniem wybranych metod statystycznej analizy wielowymiarowej

Grażyna Dehnel , Elżbieta Gołata , Marek Obrębalski , Marek Walesiak

Abstract

The study investigates the variation in population aging in four Central European countries: the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary, and across their NUTS2 regions in 2016 compared to 2005. The progress and variation in population aging in regions of the V4 countries was measured using selected multivariate multidimensional methods. In the reference period the process of population aging in the V4 countries and their region accelerated considerably. The smallest changes could be observed in Slovakia and its regions. The study also revealed a slight decline in the degree of variation between regions in terms of population aging.
Author Grażyna Dehnel - Poznań University of Economics and Business
Grażyna Dehnel,,
-
, Elżbieta Gołata - Poznań University of Economics and Business
Elżbieta Gołata,,
-
, Marek Obrębalski (EMaT / DRE)
Marek Obrębalski,,
- Department of Regional Economy
, Marek Walesiak (EMaT / DEaCS)
Marek Walesiak,,
- Department of Econometrics and Computer Science
Other language title versionsAssessment of changes in the aging process of population in the regions of Visehrad group with the application of chosen methods of multidimensional statistical analysis
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No507
Pages39-52
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishstarość, skalowanie wielowymiarowe, dekompozycja Theila, miary agregatowe, program R
Keywords in Englishaging, multidimensional scaling, Theil decomposition, aggregate measures, R program
Abstract in PolishPrzedmiotem badania jest problem zróżnicowania starzenia się ludności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Czech, Polski, Słowacji i Węgier, oraz w przekroju regionów NUTS2 tych państw w roku 2016 w porównaniu z 2005 rokiem. Do oceny zmian stopnia zaawansowania oraz zróżnicowania procesu starzenia się ludności w regionach krajów Grupy Wyszehradzkiej zastosowano wybrane metody statystycznej analizy wielowymiarowej. W analizowanym okresie nastąpiło znaczne przyspieszenie starzenia się ludności badanych państw i regionów. Najmniejsze zmiany zaobserwowano w Słowacji i jej regionach. Zmniejszył się nieznacznie stopień dysproporcji między regionami ze względu na proces starzenia się ludności.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.507.04
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Dehnel_Gołata_ Obrebalski_Wlesiak_Ocena_zmian_w_procesie_starzenia_sie.pdf 843,1 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2020-08-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back