Perspektywa zarządzania projektami logistycznymi w organizacji masowych imprez sportowych w sytuacjach kryzysowych

Rajmund Żuryński

Abstract

Social, economic and envirinmental changes that have been taking place in the last years, cause that it is more and more difficult to avoid arising threats. It also concerns mass, sporting events, which organization requires new, innovative solutions, which minimize a chance of crisis situations. The primiary aim of this article is the identification of potential crisis situations during the organization of mass, sporting events and the ways of their counteraction from the logistics management projects point of view. The object of the study are mass, sporting events and the critical analysis of literature sources, own observations and the analysis of legal acts are the used scientific methods. The author specified innovativeness, project approach and safety management as key aspects of appropriate mass events management. Thanks to these aspects a threat and risk connected to turbulent environment and participation of public have significantly fallen.
Author Rajmund Żuryński (EMaT)
Rajmund Żuryński,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No383
Pages200-214
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishprojekt logistyczny, imprezy masowe, innowacyjność, sytuacje kryzysowe, bezpieczeństwo
Keywords in Englishlogistics project, mass events, innovativeness, crisis situations, safety
Abstract in PolishDokonujące się w ostatnich latach zmiany społeczne, gospodarcze, środowiskowe sprawiają, że coraz trudniej jest zapobiegać pojawiającym się zagrożeniom. Dotyczy to także masowych imprez sportowych, których organizacja wymaga nowych, innowacyjnych rozwiązań minimalizujących możliwość wystąpienia sytuacji kryzysowych. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja potencjalnych sytuacji kryzysowych podczas organizacji masowych imprez sportowych oraz sposobów przeciwdziałania im z punktu widzenia zarządzania projektami logistycznymi. Obiektem badań są masowe imprezy sportowe, a wykorzystane metody badawcze to analiza krytyczna źródeł literaturowych, własne obserwacje oraz analiza aktów prawnych. Autor wyszczególnił innowacyjność, podejście projektowe oraz zarządzanie bezpieczeństwem jako kluczowe obszary prawidłowego zarządzania imprezami masowymi, dzięki którym znacząco spada groźba wystąpienia zagrożeń oraz ryzyka związanego z turbulentnym otoczeniem i udziałem publiczności.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.383.15
Languagepl polski
File
Zurynski_Perspektywa_zarzadzania_projektami_logistycznymi_w.pdf 1,67 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrEkonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back