Kontrowersje wokół społecznej produkcji i dystrybucji w usieciowionej gospodarce rynkowej

Bożena Klimczak

Abstract

The aim of the article is a critical discussion of social production and distribution concept by Yochai Benkler and the concept of sharing economy by Jeremy Rifkin. Both concepts refer to production and distribution in the networked digital economy, in which network economies of scale can be achieved. This helps achieve profit on the condition that users are attracted by free of charge products. The article presents the sources of profit in commercial applications of network internet technologies. The aim of the analysis of business models is to focus what commercial solutions are in Benkler’s and Rifkin’s “social” models. In the conclusions conditions of providing public goods hidden in these models were formulated.
Author Bożena Klimczak (ES / DMaIE)
Bożena Klimczak,,
- Department of Microeconomics and Institutional Economics
Other language title versionsControversies around Social Production and Distribution in the Networked Digital Economy
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No492
Pages18-27
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmodel biznesowy, Internet przedmiotów, gospodarka współdzielenia, efekt sieciowy
Keywords in Englishbusiness model, Internet of things, sharing economy, network effect
Abstract in PolishCelem referatu jest krytyczne omówienie koncepcji społecznej produkcji i dystrybucji Yochaia Benklera oraz gospodarki dzielenia się Jeremy’ego Rifkina. Obie koncepcje dotyczą produkcji i dystrybucji w usieciowionej gospodarce cyfrowej, w której osiągane mogą być sieciowe korzyści skali. Pozwala to na otrzymywanie zysku pod warunkiem przyciągania użytkowników darmowymi produktami. W artykule przedstawiono, jakie są źródła zysku w komercyjnych zastosowaniach sieciowych technologii internetowych. Celem analizy modeli biznesowych jest zwrócenie uwagi, jakie rozwiązania komercyjne znajdują się w „społecznych” modelach Benklera i Rifkina. We wnioskach sformułowane zostały warunki dostarczania dóbr publicznych ukryte w tych modelach.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.492.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/44012
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Klimczak_Kontrowersje_wokol_spolecznej_produkcji_i.pdf 378,89 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back