Ustalanie wyniku finansowego w zakładzie gospodarowania odpadami posiadającym status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

Robert Kowalak

Abstract

The article presents the concept of loss and profit calculation of waste for the waste disposal plants. Its main purpose is to propose the calculation of financial result using the methods of unit costs calcultion of a service connected with taking over municipal waste. Theoretical and empirical methods were used in the article. In its theoretical part a definition of waste disposal plants, a regional instalation to utilize the waste, and a classification of sales and costs were described. Empirical methods concentrated on data and information collected from one Silesian company (interview with management, induction), which utilized the waste.
Author Robert Kowalak (MISaF / IR / KRC)
Robert Kowalak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsLoss and profit statement for the waste disposal plants with regional installation to utilize the waste
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No514
Pages177-186
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrachunek wyników, wynik finansowy, zakład gospodarowania odpadami
Keywords in Englishloss and profit statement, financial result, waste disposal plant
Abstract in PolishArtykuł przedstawia sposób ustalania wyniku finansowego w zakładzie gospodarowania odpadami, który posiada status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Celem artykułu jest zaproponowanie obliczania wyniku finansowego, wykorzystując metody kalkulacji kosztów jednostkowych usługi związanej z przyjęciem odpadów komunalnych. Wynikiem analiz przeprowadzonych w badanym przedsiębiorstwie było stwierdzenie, że obliczenie wyniku finansowego dla regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wymaga szczegółowej ewidencji ilościowo-wartościowej. W artykule przedstawiono: regulacje prawne związane z działalnością regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, rachunek wyników zakładu gospodarowania odpadami i regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Efektem badań było opracowanie schematu obliczania wyniku finansowego dla regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zastosowano następujące metody badawcze: analiza piśmiennictwa, indukcja, dedukcja, studium przypadku.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.514.17
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/74131
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kowalak_Ustalanie_Wynikow_Finansowego_w_Zakladzie_Gospodarowania_2018.pdf 334,55 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back