Importance of city functions in the process of revitalization. Przedmieście Oławskie case study

Hanna Adamiczka , Maria Czarnecka , Anna Mempel-Śnieżyk

Abstract

The paper discusses the problems connected with effects of revitalization. The authors concentrate on the differences resulting from ways as well as used base to carry out process of revitalization. The aim of the paper is assessment of the revitalized place carried out without analysis based on historical function of that place. To this end the authors used one of Wroclaw district conducted the desk research and field research. The authors used the method of observation and case studies. As a result, it can be said that revitalization process should be carried out with maintaining the historical function and the needs of inhabitants of revitalized places. The authors also refer to another example of revitalization process and compare it in the context of used ways and effects. According to the conducted research it can be said that the process of revitalization result from both legal principles and form awareness of local authorities in the context of quality of live and inhabitant needs.
Author Hanna Adamiczka (E&F / DSEaLGA)
Hanna Adamiczka,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
, Maria Czarnecka - Wrocław University of Science and Technology (PWr)
Maria Czarnecka,,
-
, Anna Mempel-Śnieżyk (ES / DSEaLGA)
Anna Mempel-Śnieżyk,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Other language title versionsIstota funkcji miejskich w procesie rewitalizacji. Studium przypadku Przedmieścia Oławskiego
Journal seriesBiblioteka Regionalisty, ISSN 2081-4461, e-ISSN 2449-9781, (B 8 pkt)
Issue year2018
No18
Pages7-26
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishplanowanie miast, rewitalizacja, rozwój miast, planowanie przestrzenne
Keywords in Englishcity planning, revitalization, urban development, spatial planning
Abstract in PolishW artykule omówiono problemy związane z efektami procesu rewitalizacji. W tekście skoncentrowano się na różnicach wynikających ze sposobów i z podstaw do przeprowadzenia procesu rewitalizacji. Celem pracy jest ocena zrewitalizowanego miejsca, przeprowadzona na podstawie historycznej funkcji tego miejsca. Do analizy danych i badań terenowych wykorzystano jedną z wrocławskich dzielnic. W artykule zastosowano metodę obserwacji i analizy przypadków. Udowodniono, że proces rewitalizacji należy przeprowadzić z zachowaniem funkcji historycznej i potrzeb mieszkańców zrewitalizowanych miejsc. Autorki tekstu odwołały się także do innego przykładu procesu rewitalizacji i porównały go w kontekście zastosowanych sposobów i efektów. Na podstawie przeprowadzonych badań można powiedzieć, że proces rewitalizacji wynika zarówno z zasad prawnych, jak i ze świadomości władz lokalnych w kontekście jakości życia i potrzeb mieszkańców.
DOIDOI:10.15611/br.2018.1.01
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/14143
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Adamiczka_Czarnecka_Mempel-Sniezyk_Importance_of_city_functions.pdf 2,24 MB
Additional file
DEKL_Adamiczka_A_Importance_of_city_2018.docx 13,23 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back