Konkurencyjność turystyczna gminy a poziom życia mieszkańców

Piotr Gryszel

Abstract

The increasing competitiveness of tourist regions has become the necessity of contemporary tourist market. Many researchers emphasize that developing competitiveness of tourist regions is to result in customer satisfaction, i.e. tourists, along with residents’ welfare improvement. Therefore the development of tourism economy is expected to improve the living standards of population inhabiting tourist regions. The purpose of this article is to assess the impact of tourist municipality competitiveness on its residents’ life quality. The research, based on the available statistical data, was conducted in all municipalities of Lower Silesia Voivodeship. The synthetic measure based on a development model was applied in the assessment of tourism competitiveness in Lower Silesian municipalities as well as the living standards of their residents. The carried out studies indicate the occurrence of correlation between tourism competitiveness of a municipality and its residents’ life quality. However, there is no direct connection between continuous tourism competitiveness improvement in a municipality and its residents’ living standards
Author Piotr Gryszel (EMaT / DMaTM)
Piotr Gryszel,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Other language title versionsTourism Competitveness of a Municipality vs. Its Residents` living standards
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No379
Pages201-209
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkonkurencyjność turystyczna, poziom życia mieszkańców, miara syntetyczna, indeks konkurencyjności turystycznej
Keywords in Englishtourism competitiveness, residents’ living standards, synthetic measure, tourism competitiveness index
Abstract in PolishPodnoszenie konkurencyjności regionów turystycznych stało się koniecznością na współczesnym rynku turystycznym. Wielu badaczy podkreśla, że kształtowanie konkurencyjności regionów turystycznych ma dać satysfakcję klientom, czyli turystom, przy jednoczesnym zwiększeniu dobrobytu mieszkańców. Zatem rozwój gospodarki turystycznej ma przyczyniać się do podniesienia poziomu życia mieszkańców regionów turystycznych. Celem artykułu jest ocena wpływu konkurencyjności turystycznej gminy na poziom życia jej mieszkańców. Badania przeprowadzono na podstawie dostępnych danych statystycznych we wszystkich gminach województwa dolnośląskiego. Za pomocą miary syntetycznej opierającej się na wzorcu rozwoju dokonano oceny konkurencyjności turystycznej gmin dolnośląskich oraz poziomu życia ich mieszkańców. Z przeprowadzonych badań wynika, że istnieje korelacja pomiędzy konkurencyjnością turystyczną gminy a poziomem życia jej mieszkańców. Jednak ciągłe podnoszenie konkurencyjności turystycznej gminy nie ma bezpośredniego związku z poprawą poziomu życia mieszkańców
DOIDOI:10.15611/pn.2015.379.19
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Gryszel_Konkurencyjnosc_turystyczna_gminy_a_poziom.pdf 294,43 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrGospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back