Spółki wynajmu rynku nieruchomości czy PL REITS?

Artur Trzebiński

Abstract

In the mid-2016, the first unsuccessful attempt to introduce REITs into the national leg-islation was made. In May 2017, the Ministry of Finance introduced a revised draft on real estate leasing companies (SWRN law) whose construction is similar to REITs. In the view of the opinion-making bodies, which is shared by the author of this article, the adoption of the SWRN law in the form proposed by the Ministry of Finance may produce results other than desired. Instead of increasing the involvement of domestic capital in the real estate market, SWRNs may be used to support tax evasion and effectively stop the development of the real estate investment funds market in Poland. Therefore, in order to eliminate these dangers, certain modifications of the rules of the operation of SWRNs based on SWRN law and changes in the manner of operation of the existing real estate investment funds in Poland as well as solutions used in European countries were proposed.
Author Artur Trzebiński (MISaF / IZF / DoB)
Artur Trzebiński,,
- Department of Banking
Other language title versionsReal estate leasing companies or real estate investment funds?
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol80
No4
Pages243-255
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishfundusze nieruchomości; REITs; rynek nieruchomości; spółka wynajmu rynku nieruchomości
Abstract in PolishW połowie 2016 r. podjęto pierwszą, nieudaną próbę wprowadzenia funduszy REITs do Polski. Kilka miesięcy później (maj 2017 r.) Ministerstwo Finansów przedstawiło poprawiony projekt ustawy o spółkach wynajmu rynku nieruchomości (SWRN), których konstrukcja jest zbliżona do REITs. Zdaniem podmiotów opiniujących projekt ustawy o SWRN i zdaniem autora przyjęcie ustawy w proponowanej formie może przynieść inne rezultaty, niż są zakładane przez projektodawcę. Zamiast zwiększenia zaangażowania krajowego kapitału na rynku nieruchomości, można spodziewać się wykorzystywania SWRN do optymalizacji podatkowej i zahamowania rozwoju rynku funduszy nieruchomości w Polsce. Dlatego też w celu wyeliminowania tych zagrożeń w artykule przedstawiono potencjalne bariery rozwoju rynku SWRN. Zaproponowano także zmiany w konstrukcji SWRN z uwzględnieniem zasady działalności istniejących do tej pory funduszy nieruchomości i rozwiązań stosowanych w różnych krajach europejskich, co może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności inwestycji pośrednich na rynku nieruchomości.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2018.80.4.18
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/17229
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 17-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 17-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back